När oljepriset har nått den lägsta 13-årsnivån på 28 dollar per fat, tittar vi på hur olje- och gasindustrin kan avsevärt minska kostnader, avfall och miljöpåverkan genom effektiv reparation och renovering av offshoreutrustning.

Offshoreutrustning fungerar i de tuffaste miljöer och måste utformas och behandlas för att motstå slitage, korrosion, höga temperaturer och tryck. Men reparationer kan utföras på plats utan betydande demontering med hjälp av SIFCO Process®.

Vilken utrustning kan repareras och renoveras?

Genom att använda SIFCO Process® har ingenjörer ett kostnadseffektivt sätt att förlänga livslängden för ett brett utbud av utrustning inklusive:

  • Borr
  • Slanghängare
  • Inre dorn
  • Reparationer av små hamnar
  • Yttercylindrar
  • Höljehängare
  • Skiftnyckelförband
  • Spännförband
  • Röranslutningar/gängor

Det är viktigt att se till att alla tjänster tillhandahålls av en olje- och gasindustricertifierad leverantör. Genomföra ytterligare tester såsom; oförstörande testning och trycktestning där så är lämpligt hjälper också till att säkerställa att din utrustning renoveras till högsta standard.

Om du vill ta reda på hur vi kan hjälpa dig att förlänga utrustningens livslängd genom våra reparations- och renoveringstjänster, besök vår webbsida eller kontakta oss nu.