SIFCO Process® är en metod för att selektivt plätera metallbeläggningar på lokala ytor utan att behöva använda sig av en tank. Denna portabla process ger er möjlighet att plätera stationära detaljer som antingen är svåra och tidskrävande att flytta eller demontera.

Vi erbjuder ett flertal metaller och legeringar som kan pläteras på praktiskt taget alla metaller och legeringar som används inom industrin idag. Vår process omfattar även fem typer av anodisering, samt elpolering.

SIFCO ASC:s process lämpar sig väl för:

 • Ökad ledningsförmåga
 • Förbättrat korrosionsskydd
 • Reparation av skador
 • Måttjustering
 • Ökad slitstyrka
 • Ökad hårdhet
 • Skikt för lödning
 • Skydd mot skärning

Våra selektiva pläteringslösningar omfattar sex huvudkategorier:

 • Förberedande
 • Plätering
 • Legering Plätering
 • Särskilt ändamål
 • Ädelmetaller
 • Anodisering

Kontakta oss med SIFCO ASC idag.