Selektiv plätering för turbinindustrin

Minska stilleståndstider och förläng underhållsintervallen genom att selektivt plätera slitna och korroderade kompressorhus, axlar och steg med SIFCO Process® selektiv plätering.

SIFCO ASC spelar en viktig roll inom turbinindustrin genom att återställa kritiska dimensioner och tillhandahålla korrosionsskydd på olika turbinkomponenter. SIFCO Process® tillhandahåller ett komplett sortiment av elektropläterade beläggningar som uppfyller de krävande tekniska kraven för turbinapplikationer.

Beläggningar som ofta används inom turbinindustrin är:

 • Nickel för: pre-braze, slitstyrka, dimensionell restaurering och korrosionsskydd
 • AeroNikl®-sulfamatnickel ger defektfria, nickelskikt med god vidhäftning och hög kvalitet i tre hårdhetsnivåer (250, 400 och 575 Hv)
 • Koppar för defektreparation och konduktivitet
 • Silver för konduktivitet

Vanliga applikationer inkluderar:

Korrosionsskydd
Ångkompressorhus och -steg korroderar ofta på grund av kondens. När turbinen är nere för underhåll kan SIFCO Process® användas in situ för att selektivt plätera nickel och nickellegeringar på lokaliserade områden. Med minimal maskering kan selektiv plätering med SIFCO Process® bidra till minskade driftstopp och produktionsfördröjningar.

Måttjustering
När en turbinkompressor arbetar med full belastning är det viktigt att ha säkerställt att turbinaxlarna och höljeslockens dimensioner är korrekta för att kunna uppnå optimal uteffekt. Det är omöjligt att förhindra slitage på dessa komponenter, med hjälp av SIFCO Process® kan en tekniker plätera nickel eller nickellegering till rätt dimension utan behov av maskinell efterbearbetning.

Reparation av defekter
Kugghjul är en väsentlig del i en differentialväxel. Utan regelbundet underhåll kan smörjmedel läcka ut genom tätningarna, vilket leder till att lagret havererar och nyper mot axeln. När det skurna lagret avlägsnas kan det medföra att material följer med från lagerläget vilket resulterar i fel dimension på lagerläget. Tekniker som använder SIFCO Process® kan fylla defekten med koppar och lägga en slityta med en nickellegering för överlägsen vätbarhet.

Andra användningsområden för SIFCO Process® är:

 • Sänka det elektriska kontaktmotståndet: Förbättra ytor hos elektriska kontakter för att förbättra de elektriskt ledande egenskaperna hos strömställare, samlingsskenor och andra komponenter genom att selektivt plätera kontaktområdet.
 • Förlöd: Turbinkomponenter och andra delar är pläterade för att ge ordentlig vätning av ytor som ska lödas. Selektiv plätering är snabb, konsekvent och kostnadseffektiv.

Turbomaskiner

Fördelar med SIFCO Process®

 • Processen kan utföras på plats
 • Enkel att använda
 • Komponenter kan pläteras in situ.
 • Minskar mängden maskering som krävs
 • Delar som är för stora för badplätering kan behandlas
 • Minskar driftstoppet
 • Plätera till önskad tjocklek
 • Minskad miljöpåverkan
 • Tids- och kostnadsbesparing

Relaterade resurser

SIFCO Applied Surface Concepts är din viktiga resurs för att förbättra, reparera eller renovera kritiska komponenter genom selektiv galvanisering. SIFCO Process® är den ledande metoden för selektiv galvanisering av lokaliserade områden på komponenter utan användning av en nedsänkningstank. Vi tillhandahåller kontraktstjänster, kemiska lösningar och utrustning för ytförbättring för att förbättra komponentprestanda, minimera stilleståndstid och minska tillverkningskostnaderna. För att lära dig mer, välj från någon av dessa relaterade resurser.