Making Aircraft Maintenance More Cost Effective with Selective Plating Technology

Making Aircraft Maintenance More Cost Effective with Selective Plating Technology

Aeroplanes face harsh environmental conditions every day which makes efficient and effective aircraft maintenance and repair key to the success of industry. Conditions such as atmospheric moisture, high altitude, and temperature changes can all cause corrosion more quickly. This can result in structural damage, reduce the performance of critical components, and compromise safety. This is […]


    Read More

What is a Copper Plating Certification and Why Does It Matter to the Oil and Gas Industry?

What is a Copper Plating Certification and Why Does It Matter to the Oil and Gas Industry?

With extreme oil and gas supply shortages looming ever closer and the Strategic Petroleum Reserve of the United States reaching its lowest level in 38 years, oil and gas equipment needs to run as smoothly as possible. But, when two stainless steel parts of a threaded coupling are in direct contact with one another it […]


    Read More

Selective plating, is it the answer to semiconductor shortages?

Selective plating, is it the answer to semiconductor shortages?

Between credit and debit card issuers to the automotive and technology sectors, many industries are being affected by a global semiconductor shortage. This was partially down to a demand spike in the pandemic as well as supply-chain issues. According to the American Machinist “The pandemic highlighted how semiconductor suppliers were ill-prepared for shocks, as some […]


    Read More

Reparation av lokaliserad växellådslåda Kritisk komponent

Reparation av lokaliserad växellådslåda Kritisk komponent

Jobbet för alla fordons transmissioner är att växla för att säkerställa att motorns varvtal hålls låga (beroende på hastighet och acceleration). När fordonets transmission är i fungerande skick minskar bränsleförbrukningen och växlingen överbelastas inte motorn. Med oförutsägbara miljöer och svåra förhållanden sätts terränggående fordonstransmissioner på prov varje dag i gruvindustrin. Och när ett terrängfordon är […]


    Read More

Reparation på plats bibehåller kritisk inriktning

Reparation på plats bibehåller kritisk inriktning

Som med många maskiner är inriktning av kugghjul och komponenter avgörande. Så när ens en komponent blir orund eller utom tolerans, kan det äventyra inte bara maskinen utan hela driften med hot om stillestånd och kostsamma reparationer. Tyvärr upplevde den största kol gruvdriften i Kalimantan, Indonesien, just denna situation när en skillnad lagerhus blev urrunda […]


    Read More

Återställer toleransen för hjulnavets bulthål

Återställer toleransen för hjulnavets bulthål

Fordon utanför motorvägar möter krävande miljöer. Och varje komponent i det fordonet är väsentligt. För den största kolbrytningen i Kalimantan, Indonesien, var den kritiska komponenten en hjulnavsenhet. Hjulnavsenheten gör att fordonet kan styra fritt och är avgörande för de låsningsfria broms- och dragkontrollsystemen. Men när ett däck byts, ofta flera gånger som i gruvindustrin, blir […]


    Read More

Selektiv plätering – en snabb och hållbar lösning på långsiktiga gruvutmaningar.

Selektiv plätering – en snabb och hållbar lösning på långsiktiga gruvutmaningar.

Nu mer än någonsin behöver gruvindustrin kostnadseffektiva lösningar för att möta de långsiktiga utmaningarna i form av tuffa miljöer, stigande kostnader och ökad miljöpåverkan. Gruvornas terrängutrustning och fordon måste klara av extrema temperaturer och hårda driftsförhållanden, inklusive vatten och damm, samt tunga arbetscykler och vibrationer, som alla pressar maskinerna till det yttersta. Korrosion, skador och […]


    Read More

Minska variabiliteten med 80 % med flödesplätering

Minska variabiliteten med 80 % med flödesplätering

FAMAT, som är ett jämnt ägt dotterbolag till Safran Aircraft Engines och GE, med säte i St Nazaire, Frankrike, är en världsledande tillverkare av höljen för flygplansmotorer. FAMAT fokuserar på att tillhandahålla lösningar som inte bara är tillförlitliga och robusta, utan också alltmer viktmässigt effektiva och miljövänliga. Krävande driftsförhållanden inom flygindustrin innebär ständiga utmaningar för […]


    Read More

Lösa problemet med djupa borrningar och områden utan siktlinje

Lösa problemet med djupa borrningar och områden utan siktlinje

Värmeväxlare används inom olika branscher för att överföra värme från en vätska till en annan. Ofta är dessa vätskor korrosiva mot metall, vilket gör det viktigt att komponenterna skyddas mot galvaniska kemiska skador. I den här applikationen var värmeväxlarna tillverkade av flera olika stålsorter, inklusive kolstål, Inconelplätering och rostfritt stål, vilket ökar risken för galvanisk […]


    Read More

Komplexa geometrier, anpassad maskering

Komplexa geometrier, anpassad maskering

Världsledande inom utveckling och tillverkning av banbrytande lokaliseringssensorteknik kontaktade SIFCO ASC för att få hjälp med guldplätering av sina resonatorer. Deras högpresterande accelerometrar, gyroskop och andra system är utformade för att uppfylla kundernas stränga krav på precisionsstyrning, stabilisering, navigering och orientering. För att uppfylla specifikationerna och upprätthålla den repeterbarhet och spårbarhet som företaget krävde visste […]


    Read More

Ready To Start Your Next Project?

Contact Us