Selektiv plätering för underhåll av petrokemiska anläggningar

Selektiv plätering är användbart inom kemisk- och petrokemisk industri för att utföra snabba och kostnadseffektiva underhållsreparationer.

Genom att använda SIFCO Process® kan underhållstekniker och entreprenörer få reparerationer utförda på pumpar, motorer, flänsar, ventiler och andra komponenter direkt på plats. Processen är kall, vilket medför att grundmaterialets struktur och form inte påverkas, som det kan göras vid svetsning och metallsprutning. Vi kan plätera direkt till tolerans, ofta utan efterföljande bearbetning.

Kostnadseffektiva reparationer i petrokemiska anläggningar.

Selektiv plätering för underhåll av petrokemiska anläggningar

I och med den globala nedskärningen av användningen av plast och överkapaciteten i petrokemiska bearbetningsanläggningar måste ingenjörer göra allt de kan för att minska sannolikheten för oplanerade driftstopp som leder till produktions- och vinstförluster. SIFCO Process® är ett bärbart, effektivt och ekonomiskt sätt att utföra reparationer och underhåll av ytbehandlingar på plats.

Eftersom SIFCO Process ® är helt portabel är det möjligt att plätera upp till 100 olika metaller och legeringar utan användning av tankar.

Vanliga tillämpningar för selektiv plätering Petrokemiska anläggningar

Selektiv plätering för underhåll av petrokemiska anläggningar

SIFCO Process® är mobil och vi kan belägga med ett hundratal olika metaller och metallegeringar. Metoden ger er möjlighet att minimera demontering vid återställande av plan, inner- och ytterdiametrar som är slitna eller skadade. Elmotorer och lagerhus kan måttjusteras snabbt och enkelt. Oftast krävs inte någon efterbearbetning, vilket gör metoden snabbare än bussning. Korroderade flänsar kan fyllas och täckas med ett mer korrosionsbeständigt material utan att demonteras. Slitytor kan beläggas med ett material med högre slitstyrka, vilket ökar komponenters livslängd.

Vanliga tillämpningar är bland annat:

  • Dimensionell restaurering
  • Slitstyrka
  • Anti-Galling och halkskydd
  • Förbättrad hårdhet
  • Korrosionsskydd
  • Reparation av defekter
  • Prebraze

Processen är upp till 60 gånger snabbare än badplätering, vilket innebär att snabb uppbyggnad av metall är möjlig. Processen är en elektrolytisk metod, så den metalliska bindningen till grundmaterialet är molekylär. Detta resulterar i överlägsen vidhäftning i jämförelse med andra processer såsom flamsprutning.

Om du vill veta mer om SIFCO Process® för petrokemiska anläggningar och underhåll, prata med en av våra tekniker idag.

Relaterade resurser

SIFCO Applied Surface Concepts är din viktiga resurs för att förbättra, reparera eller renovera kritiska komponenter genom selektiv elektroplätering. SIFCO Process® är den ledande metoden för selektiv elektroplätering av lokaliserade områden på komponenter utan användning av en nedsänkt tank. Vi tillhandahåller kontraktstjänster, kemiska lösningar och utrustning för ytförbättring för att förbättra komponenternas prestanda, minimera stilleståndstider och minska tillverkningskostnaderna. Om du vill veta mer kan du välja bland dessa resurser.