Vi har åtagit oss att tillhandahålla kvalitativa selektiva pläteringslösningar, tjänster och utrustning som uppfyller dina exakta krav.

SIFCO ASC och SIFCO Process® har bidragit till att forma industrier när det gäller miljömedvetenhet – med metoder, utrustning och förfaranden som uppfyller krävande standarder över hela världen. Som ett resultat av detta har vi hjälpt ytbehandlingsindustrin att uppnå status som en verkligt värdeadderande del av tillverkning och teknik.

Vårt forsknings- och utvecklingsteam strävar kontinuerligt efter bättre produkter, processer och lösningar som gör det möjligt för kunderna att optimera sina delar och pläteringsprocesser. Det är viktigt att detta ofta är direkt kopplat till minimering av användningen av farliga kemikalier, vilket är en klar fördel både i kostnads- och miljöhänseende.

SIFCO ASC certifierar och upprätthåller sitt kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och AS9100 D. Förutom att ha ett certifierat kvalitets- och miljöledningssystem är två av våra SIFCO ASC-anläggningar Nadcap-ackrediterade enligt AC7108 för kemisk bearbetning och certifierade FAA-reparationsstationer.

SIFCO ASC är också registrerad som tillverkare hos Directorate Defense Trade Controls (DDTC) Compliance Office. Vi kommer att hålla vårt certifikat aktuellt hos kontoret i enlighet med Arms Export Control Act (AECA) och International Traffic and Arms Regulations (ITAR).

Kvalitetspolicy:
SIFCO ASC har åtagit sig att tillhandahålla selektiva pläteringslösningar, utrustning, utbildning och tjänster i världsklass, samtidigt som man kontinuerligt förbättrar affärsprocesserna och tar ansvar för miljön för att se till att kundernas krav uppfylls genom kvalitets- och miljöledningssystemen.