Selektiv plätering för tillverkningsindustrin

SIFCO Process® spelar en viktig roll inom tillverkningsindustrin genom att återställa kritiska dimensioner och ytegenskaper hos slitna komponenter till deras OEM-krav.

För kapitalvaror med lång livscykel erbjuder renovering med selektiv plätering lika eller bättre funktionalitet som en ny detalj. Med betydligt mindre produktionskostnad och låg miljöpåverkan används SIFCO Process® inom industrins följande sektorer:

 • Luft- och rymdindustrin: landningsställ, ställdon och turbinmotorer.
 • Elektrisk utrustning: strömfördelningsledare, transformatorer, brytare och kretskort.
 • Tung fordon: dieselmotorer, lager och höljen.
 • Järnväg: drivmotorer och axlar
 • Maskiner: ventiler, turbiner och kompressorer.
 • Marin: komponenter till dieselmotorer, kolvar och propelleraxlar.

SIFCO Process® är en viktig resurs när du behöver förbättra eller reparera dina kritiska komponenter. Vi samarbetar med er för att utveckla lösningar för att uppfylla dina specifika krav.

SIFCO ASC Ytbehandlingar:

 • Korrosionsskydd
 • Förbättra slitstyrkan
 • Förbättra lödbarhet eller lödningsegenskaper
 • Minska elektrisk kontaktmotstånd
 • Förhindra skärning
 • Fungera som lageryta

Relaterade resurser

SIFCO Applied Surface Concepts är din viktiga resurs för att förbättra, reparera eller renovera kritiska komponenter genom selektiv galvanisering. SIFCO Process® är den ledande metoden för selektiv galvanisering av lokaliserade områden på komponenter utan användning av en nedsänkningstank. Vi tillhandahåller kontraktstjänster, kemiska lösningar och utrustning för ytförbättring för att förbättra komponentprestanda, minimera stilleståndstid och minska tillverkningskostnaderna. För att lära dig mer, välj från någon av dessa relaterade resurser.