Selektiv plätering för tryckeribranschen

SIFCO ASC har mångårig erfarenhet av att bistå den grafiska industrin för att minimera dyrbara driftstopp.

Vanliga användningsområden för selektiv plätering inom den grafiska industrin inkluderar fyllning av skador, samt reparation av slitage på valsar och cylindrar i metall. Metoden kan även användas för att åtgärda problem med porositet, samt laga skador i krom.

Reparera slitage och skador med SIFCO Process®.

En mottryckscylinder med en diameter på 2,4 m skadades av en skiftnyckel som följt med i maskinen. Verktyget lämnade ett nästan 2 mm djupt märke på ett 76 mm långt område. Skadan fylldes med koppar, som sedan täcktes med ett ytskikt av nickel.

Djuptryckscylindrar arbetar vid höga tryck. De är belagda med ett 1,5 mm tjockt skikt av krom för att få bästa möjliga yta. Enstaka märken, knappt synliga för blotta ögat kan leda till att detaljen blir spärrad. Dessa märkens diametrar varierade från 12 µm till 38 µm. En kopparbeläggning applicerades, följt av ett ytskikt med kobolt vilket ger en bra matchning i färg mot krom.

SIFCO Process® är lämplig för reparation för alla typer av slitage, och skador och märken i plåtar och cylindrar.

Relaterade resurser

SIFCO Applied Surface Concepts är din viktiga resurs för att förbättra, reparera eller renovera kritiska komponenter genom selektiv galvanisering. SIFCO Process® är den ledande metoden för selektiv galvanisering av lokaliserade områden på komponenter utan användning av en nedsänkningstank. Vi tillhandahåller kontraktstjänster, kemiska lösningar och utrustning för ytförbättring för att förbättra komponentprestanda, minimera stilleståndstid och minska tillverkningskostnaderna. För att lära dig mer, välj från någon av dessa relaterade resurser.