SIFCO ASC erbjuder oöverträffad support inom selektiv plätering. Ni kan förlita er på vårt team inom FoU och teknisk support som är ledande inom branschen.

Vårt supportteam har över erfarenhet som sträcker sig över decennier. Med denna nivå av förståelse kan vi erbjuda allt från grundläggande teknisk support till att utveckla en helhetslösning för ert behov. Vårt team har kunnande inom områden som kemiteknik, materialvetenskap, fysikalisk kemi, samt miljö och hälsa.

Vi erbjuder support inom alla aspekter av pläteringsprocessen.

  • Processutveckling
  • Applikationsutveckling
  • Design och tillverkning av anoder
  • Utveckling av nya alternativa material för att möta industrins ständigt höjda krav
  • Felsökning
  • Grundliga tester av elektrolyter och beläggningar för att säkerställa prestanda
  • Materialtester utförs med mikroskop, saltspray, röntgen, samt för hårdhetsanalys

Related Resources

Relaterade resurser

SIFCO Applied Surface Concepts är din viktiga resurs för att förbättra, reparera eller renovera kritiska komponenter genom selektiv elektroplätering. SIFCO Process® är den ledande metoden för selektiv elektroplätering av lokaliserade områden på komponenter utan användning av en nedsänkt tank. Vi tillhandahåller kontraktstjänster, kemiska lösningar och utrustning för ytförbättring för att förbättra komponenternas prestanda, minimera stilleståndstider och minska tillverkningskostnaderna. Om du vill veta mer kan du välja bland dessa resurser.