Selektiv plätering för underhåll av massa- och pappersfabriker

SIFCO Process® används ofta för reparation på plats hos er inom pappersindustrin.

Vanliga användningsområden:

  • SUGVALSAR: lagerytor
  • TORKVALSAR: lagerytor, gavlar, skador på mantelytor.
  • PUMPAR: lagerhus, impellrar, lagerlägen, lagersäten och tätningsytor.
  • ELMOTORER: lagerhus, gavlar, rotorer, kommutatorer, kopplingsskenor.
  • KRAFTVERKNINGSUTRUSTNINGAR: lagerdammar för ångturbiner, flänsytor, cylinderfoder för dieselmotorer, borrningar för kuggstänger, vevaxeltappningar.

Exempel på utfört arbete

Problem: Ånga släpptes på för fort vid uppstart av en 4,5 m lång och 4,5 i diameter stor Yankeecylinder, varpå ett lagerhaveri uppstod. Lagret skadade lagerläget på gaveln. Cirka 95% av ytan hade behov av att byggas upp med material. På 65% av ytan krävdes det från 25 µm till 500 µm i skikt. På resterande yta , där fragment av det skadade lagret hade trängt in fanns behov av 500 µm till 2200 µm i skikt. Den koniska ytan hade en diameter av 330-356 mm, och en längd av 203mm.

Se vår video – Reparation av elmotorer

Massa och papper Lösning:

Selektiv plätering var den bästa metoden för att reparera lagerytan. Innan pläteringen påbörjades slipades ytan för hand för att ta bort vassa kanter. Därefter rengjordes och maskerades ytan. Som första steg i processen utförs en elektrokemisk avfettning, innan ytan etsas och aktiveras för uppbyggnadsplätering med koppar. I första skedet pläterades ett 625 µm tjockt kopparskikt på hela lagerytan. Efter pläteringen blev ytan lite grov, varpå ytan putsades för att få en finare ytan innan den mättes upp med mikrometer. De ytor där tillräckligt mycket material applicerats maskerades över innan fortsatt plätering för att hindra vidare uppbyggnad.

Resterande ytor rengjordes, etsades, aktiverades och pläterades med ytterligare 625 µm tjockt skikt. Totalt krävdes fyra sådana pläteringar innan tillräckligt lager av koppar fanns över hela lagerytan.

Gaveln svarvades till cirka 0,05 mm i undermått. Därefter applicerades ett nickelskikt med en tjocklek på 25 µm, för att ge en hårdare yta som även motverkar skärning

.

Resultat: 10 år senare var lagret fortfarande i bruk.

Relaterade resurser

SIFCO Applied Surface Concepts är din viktiga resurs för att förbättra, reparera eller renovera kritiska komponenter genom selektiv galvanisering. SIFCO Process® är den ledande metoden för selektiv galvanisering av lokaliserade områden på komponenter utan användning av en nedsänkningstank. Vi tillhandahåller kontraktstjänster, kemiska lösningar och utrustning för ytförbättring för att förbättra komponentprestanda, minimera stilleståndstid och minska tillverkningskostnaderna. För att lära dig mer, välj från någon av dessa relaterade resurser.