Selektiv plätering på plats

SIFCO ASC är specialister på selektiv plätering av slitna, skadade eller feltillverkade detaljer.

Plätering on-site Dra nytta av mobiliteten SIFCO Process® erbjuder. För att minska tiden vid stillestånd eller när detaljen är för stor för att transportera kan våra servicetekniker ta med processen till er. SIFCO ASC tillhandahåller nödvändiga resurser för att utföra önskad applikation på plats hos er.

Se vår video – SIFCO-processen för kraftverksindustrin

Vårt team har lång branscherfarenhet och vi utför många olika typer av beläggningar inom olika områden. Våra servicetekniker har lång erfarenhet av att utföra applikationer på plats hos kund.

Relaterade resurser

SIFCO Applied Surface Concepts är din viktiga resurs för att förbättra, reparera eller renovera kritiska komponenter genom selektiv galvanisering. SIFCO Process® är den ledande metoden för selektiv galvanisering av lokaliserade områden på komponenter utan användning av en nedsänkningstank. Vi tillhandahåller kontraktstjänster, kemiska lösningar och utrustning för ytförbättring för att förbättra komponentprestanda, minimera stilleståndstid och minska tillverkningskostnaderna. För att lära dig mer, välj från någon av dessa relaterade resurser.