Bekämpning av kostnaderna för korrosion i kraftverksindustrin

Den nuvarande kostnaden för korrosion för den amerikanska industrin uppskattades till 540 miljarder dollar 2015. Med en infrastruktur som fortsätter att åldras kommer denna kostnad sannolikt att öka och måste åtgärdas snarast.

Ett kritiskt krav för att bekämpa de ekonomiska konsekvenserna av korrosions- och slitageskador på kraftverksutrustning är selektiv plätering som kan förbättra komponenternas prestanda, livslängd och skydd, eller användas för att utföra reparationer snabbt och kostnadseffektivt.

Om du inte hade möjlighet att besöka oss i vår monter på Power-Gen International och vill veta mer, kontakta oss idag på info@sifcoasc.com eller 216.524.0099, eller ladda ner vårt whitepaper här.

Relaterade resurser

SIFCO Applied Surface Concepts är din viktiga resurs för att förbättra, reparera eller renovera kritiska komponenter genom selektiv elektroplätering. SIFCO Process® är den ledande metoden för selektiv elektroplätering av lokaliserade områden på komponenter utan användning av en nedsänkt tank. Vi tillhandahåller kontraktstjänster, kemiska lösningar och utrustning för ytförbättring för att förbättra komponenternas prestanda, minimera stilleståndstider och minska tillverkningskostnaderna. Om du vill veta mer kan du välja bland dessa resurser.