Pläteringsapplikationer för innerdiametrar

SIFCO Process® erbjuder en metod med utmärkt vidhäftning för att selektivt plätera ett lokalt område utan omfattande maskering. Applikationer med selektiv plätering uppnår optimala resultat för utvändiga och invändiga diametrar, samt plana ytor på maskindetaljer.

Vanliga beläggningsmaterial

 • 2080 Nickel
 • 2085 Nickel
 • 5644 Nickel
 • 2043 Kobolt
 • 7280 AeroNikl®
 • 5711 Nickel-ungsten
 • 7282 AeroNikl®
 • 2050 Koppar
 • 5280 Koppar
 • 3084 Silver utan cyanid

Vanliga tillämpningar som behöver förbättra innerdiametern:

 • Pumpar
 • Motorer
 • Cylindrar
 • Kopplingar
 • Lagerhus
 • Gängor