Selektiv plätering för kraftgenerering

Energiproduktion Världens ledare inom kraftverksindustrin använder selektiv borstplätering och SIFCO ASC-tjänster för att förbättra och reparera en mängd turbinkomponenter.

Det finns många utmaningar inom operation och underhåll inom branschen, såsom slitage, korrosion, nötning och dålig ledningsförmåga som går att åtgärda med selektiv plätering. SIFCO Process® erbjuder ett komplett utbud av plätering som uppfyller de höga tekniska krav som för applikationer på turbiner.

Vanliga applikationer för SIFCO ASC är silverplätering av högspänningskontakter, guldplätering av kommutatorer, samt olika reparationer och renoveringar av allt från kilspår till lagerytor.

Vanliga applikationer

  • Minska resistans i elektriska kontakter
  • Ökad slitstyrka
  • Förbättra korrosionsskydd
  • Beläggning för lödning
  • Motverka skärning
  • Ökad hårdhet

Exempel intom kraftindustrin

Vår mobila process kan användas för att reparera turbinkomponenter, kopplingsplintar, ställverk, komponenter till dieselmotorer, ventiler, generatorer, kärnreaktorkomponenter. Detta kan utföras antingen i vår verkstad eller där komponenten är belägen.

KOPPLINGSTERMINAL: Minska resistans på kontaktytan.
INNESLUTNINGSKÄRL: Uppdatera elektrolytisk nickelbeläggning.
DIESELMOTORER: Måttjustera tappar och bussningslägen. Reparera lagerytor på vevaxlar och kamaxlar.
GENERATORER: Reparera lagerhus, rotortappar och kommutatorer.
KÄRNTEKNISKA KOMPONENTER: Reparera tätningsytor på kylvattenpumpar. Beläggning på transportör för bränslestavar. Hårdanodisering för att måttjustera hål. Återställa tätningsytor på kulventiler. Etsning för dekontaminering.
TURBINER: Måttjustering av turbinkopplingar, styrytor, lagerytor och turbinhjul. Reparera turbinhus. Belägga av turbinblad och hjul.
VENTILER: Reparera skadade tätningsytor, på t ex ventilskaft.

Fallbeskrivning

En luftlåsningsring (fläns) för personalen pläterades med 0,040″ koppartjocklek och bearbetades för hand för att säkerställa en god tätning med o-ringen och den matchande delen. Den täcktes sedan med 0,004″ tjocklek av nickel.

Borrningarna på en hydraulisk skruvnål i aluminium har anodiserats med en tjocklek på 0,002″ för att återställa dimensionerna och ge en mer hållbar yta.

Två ytor på ytterdiametern, skivområdet, på en lågtrycks ångturbinskiva reparerades med en 0,003″ tjock nickelbeläggning. Denna 7000 pund tunga komponent pläterades på plats i horisontellt läge.

Kollektorringar från en generatorarmatur belades 0,002″ tjockt med icke-cyanidiskt silver för att ersätta defekt tankpläterat silver.
Branschspecifika tillämpningar – Energiproduktion och distribution – Bus Bars – Silverplätering på plats

Optimering av strömflödet är en viktig fråga för elkraftsindustrin, särskilt i överförings- och distributionsprocessen. En viktig ingrediens är att tillhandahålla och upprätthålla stabila, ledande leder.

Fälterfarenheter och laboratoriestudier har visat att detta är särskilt sant när det gäller bussgaller. Pläterade bussskenor är bättre än icke-pläterade bussskenor eftersom de ger ett stabilt kontaktmotstånd och en låg maximal driftstemperatur som ökar bussförbandets livslängd. Borstplätering är en enkel, kostnadseffektiv uppgradering och reparationslösning för silverplätering på plats av koppar- och aluminiumbussystem.

Vindkraftsapplikationer

Med vår mobila utrustning och pläteringsteknologi kan SIFCO ASC reparera skadade lagerlägen och släpringar on-site. Vi kan återställa era värdefulla detaljer till dess originalmått och egenskaper, utan att ni behöver utföra tidskrävande demontering som medför stora kostnader. Genom att använda SIFCO Process® minimeras stilleståndstider som demontering, frakter och montering medför.

Denna bild visar hur släpringar på ett vindkraftverk reparerades på plats. Tre lager koppar pläterades för att bygga upp de slitna diametrarna. 0,38 mm koppar lades per skikt. Efter inslipning av kopparskiktet pläterades ett 13 µm tjockt ytskikt med silver för att öka ledningsförmågan.

De nuvarande kostnaderna för korrosion i den amerikanska kraftverksindustrin beräknas uppgå till 540 miljarder dollar år 2015 – främst på grund av åldrande utrustning.

Vårt whitepaper undersöker orsakerna till och effekterna av korrosion och slitage på kraftverksutrustning i USA. Med en djupgående titt på de utmaningar som elbolagen står inför, liksom kostnaderna för dessa organisationer och landet i sig, går man sedan vidare till de tekniker och metoder som används för att hantera korrosion, nämligen tankplätering och selektiv plätering.

Fyll i formuläret nedan för att få ditt exemplar av Selective Brilliance – Selective Plating for the US Power Generation Industry.

Relaterade resurser

SIFCO Applied Surface Concepts är din viktiga resurs för att förbättra, reparera eller renovera kritiska komponenter genom selektiv elektroplätering. SIFCO Process® är den ledande metoden för selektiv elektroplätering av lokaliserade områden på komponenter utan användning av en nedsänkt tank. Vi tillhandahåller kontraktstjänster, kemiska lösningar och utrustning för ytförbättring för att förbättra komponenternas prestanda, minimera stilleståndstider och minska tillverkningskostnaderna. Om du vill veta mer kan du välja bland dessa resurser.