Om oss

SIFCO Applied Surface Concepts (ASC) är världsledande i att tillhandahålla selektiva pläterings- och anodiseringstjänster, material och utrustning.

I över 50 år har vi hjälpt våra kunder att uppnå sina krav genom selektiv plätering. SIFCO ASC har geografiskt strategiskt belägna anläggningar som kan erbjuda tekniska lösningar under hela livscykeln för era produkter:

  • Under konstruktionsfasen erbjuder vi genom FoU och vår tekniska erfarenhet hjälper till att utveckla en lösning för er applikation.
  • Under produktionsfasen erbjuder vårt team teknisk support och kunnande, samt möjlighet att genom våra servicetekniker utföra de mest krävande applikationer.
  • Våra inköps- och logistikmedarbetare säkerställer att elektrolyter och utrustning finns lättillgängliga när och där du behöver.
  • Vår tekniskt kunnande säljpersonal stödjer er genom hela processen.

SIFCO ASC har ett nära samarbete med globala partners för att säkerställa tillgång till sina kvalitativa produkter och tjänster över hela världen.

Historia om SIFCO ASC och den selektiva pläteringsprocessen

1938
Processen utvecklades ursprungligen i Paris, Frankrike av Georges Icxi. Det är en ytbehandlingsteknik, selektiv plätering, som utvecklats från enkla lokala förbättringar av badpläterade delar till att idag erbjuda en högkvalitativ beläggningsmetod för att utföra reparationer, justeringar samt förbättringar av detaljer.

1945
Mr. Icxi fick sällskap av Mr. Daloze, och tillsammans skapade de 1945 den första processen för selektiv plätering. De beviljades 1948 ett franskt patent för sin metod.

1954
År 1954 bildades ett företag i Toronto för att tillverka och distribuera elektrolyter och utrustning för selektiv plätering. Två distributörer etablerades i USA för att marknadsföra processen. Marlane Development Inc. ansvarade för distributionen i östra USA, och Piddington and Associates fick ett liknande återförsäljaravtal på västkusten.

1959

Steel Improvement and Forge Company (senare SIFCO Industries Inc.) förvärvade företaget i Toronto, Kanada 1959 och flyttade hela verksamheten till Cleveland, Ohio, USA. Den nya verksamheten SIFCO Metachemical blev ett dotterbolag till SIFCO Industries Inc. Tillverkning av Dalic®-produkter startade omgående, och under de följande åren förbättrades SIFCO Process genom kontinuerlig forskning och utveckling.

1960
Ytterligare en process för selektiv plätering, Selectron Process, introducerades 1960 av Marlane Development Company. Selectrons Ltd. producerade både elektrolyt och utrustning, samt myntade begreppet “Elektrokemisk metallisering” för att beskriva sin metod. Selectrons Ltd. flyttade senare från New York till Waterbury, Connecticut, och därefter öppnades en anläggning i Redditch, Storbritannien för tillverkning och distribution inom Europa. Selectrons startade därefter även distribution i Paris, Singapore och Tokyo.

1981
Namnet SIFCO Selective Plating skapades 1981 av SIFCO Industries Inc. Expansion av verksamheten påbörjades genom förvärv av Piddington and Associates på västkusten, samt inrättandet av serviceverkstäder i storstadsområdena i Hartford, Los Angeles, Seattle, Virginia Beach, Tampa och Charlotte. Verksamheten flyttade från SIFCO Forge Division i Cleveland, till förorten Independence 1973. En stor utbyggnad slutfördes 1990 och ytterligare en anläggning öppnades 1992.

1992
I juni 1992 förvärvade SIFCO Industries Inc. hela Selectrons Ltd:s. verksamhet, varpå SIFCO Process® produktportfölj även innefattade Selectron®. Tillverkningen av Selectrons produkter flyttades till Independence, Ohio och verksamheterna som fanns i Redditch, Paris, Singapore och Tokyo blev dotterbolag till SIFCO Selective Plating.

1999

SIFCO Selective Plating öppnade en serviceverkstad i Houston, Texas för att möta den ökade efterfrågan inom olje- och gasindustrin.

2004
Namnet ändrades till SIFCO Applied Surface Concepts för att bättre återspegla divisionens breddade inriktning. Under åren har SIFCO Applied Surface Concepts och Selectrons produkter utvecklats för att möta militära och kommersiella specifikationer.

2005
SIFCO Applied Surface Concepts förvärade Selmet AB, en serviceverkstad i Rättvik, Sverige för att expandera på den globala marknaden. I Sverige ansvarar man för distribution av SIFCO ASC:s produkter och utrustning för Norden, Baltikum och Ryssland. SIFCO ASC har i dagsläget sju serviceverkstäder:
Independence, Ohio, USA
East Windsor, Connecticut, USA
Houston, Texas, USA
Norfolk, Virginia, USA
Bromsgrove, Storbritannien
Rättvik, Sverige
Saint-Thibault des Vignes, Frankrike

2006

Under 2006 slogs Selectrons och Dalics produktlinjer ihop med SIFCO Process®. Följande produkter, unika för selektiv plätering utvecklades:

  • kadmium med låg vätesprödhet som inte kräver väteutdrivning med värmebehandling
  • sulfamatnickel med tre olika hårdheter för selektiv plätering
  • anodiseringsgelé
  • zink-nickel med låg vätesprödhet som miljövänlig ersättare till kadmium
  • cyanidfritt silver som alternativ till cyanidhaltigt badpläteringssilver

2012
SIFCO ASC förvärvades av Norman Hay plc. Norman Hay Group är en global specialist inom kemikalier, tätningsmedel, ytbehandling och processanläggningar med över 60 års historia.

2015
SIFCO ASC förvärvade tillgångarna i Liquid Development Company (LDC). Med huvudkontor i Cleveland, OH, har LDC levererat selektiva (borsta) pläteringskemikalier och utrustning i hela USA, Europa, Afrika, Asien, Kanada, Kina, Mellanöstern och Sydamerika sedan 1978.

2019
Norman Hay plc förvärvades av Quaker Houghton. Quaker Houghton (NYSE: KWR) är världsledande inom industriella processvätskor. Med en robust närvaro runt om i världen, inklusive verksamhet i över 25 länder, inkluderar deras kunder tusentals av världens mest avancerade och specialiserade stål-, aluminium-, fordons-, flyg-, offshore-, burk-, gruv- och metallbearbetningsföretag.