Vår framgång och tillväxt är beroende av våra anställda och vårt engagemang för dem. Vi utvecklar kontinuerligt vår befintliga personal och rekryterar ambitiösa och begåvade personer.

SIFCO ASC:s verksamhet är världsomspännande, så vår rekryteringspolicy omfattar karriärmöjligheter över hela världen. Vi är övertygade om att vi inte bara ska rekrytera de bästa personerna utan också erbjuda kontinuerliga möjligheter till kompetensutveckling och karriärutveckling.

Försäljningschef - Sydost

Sammanfattning av tjänsten: Utför försäljnings- och marknadsföringsfunktioner inom ett målområde genom att sälja Selective Plating-lösningar (teknik, produkter, tjänster och automatisering).

Arbetsuppgifter:

 • Aktivt försöka identifiera och omvandla nya möjligheter till positiv försäljning, nya möjligheter till ytförbättring samtidigt som man skyddar de möjligheter som redan är en del av SIFCO:s verksamhet.
  • Fortsätta att penetrera och skydda nyckelkunder samtidigt som vi aggressivt expanderar till nya marknader med hög potential.
  • Besöka och bygga upp relationer med nya potentiella kunder inom det tilldelade området.
 • Samarbeta med försäljningschefen för att utveckla aggressiva riktade marknadsförings- och försäljningsprogram i syfte att öka verksamheten och lönsamheten inom SIFCO ASC:s tilldelade affärsområde.
 • Utföra marknadsförings- och konkurrensanalyser av det tilldelade området i syfte att öka SIFCO ASC:s verksamhet och lönsamhet.
 • Samla in och distribuera information om marknaden och ny teknik i hela SIFCO Applied Surface Concepts (ASC) i syfte att öka produktutbudet, försäljningen och företagets totala lönsamhet.

Kvalifikationer Krav:

 • Högmotiverad person med utmärkt situationsmedvetenhet; förmåga att bedöma tekniska detaljer om kundens materialbehov.
 • Starkt analytisk med förmåga att snabbt identifiera tillväxtmöjligheter samt den bästa och mest korrekta vägen att penetrera en organisation för att nå de viktigaste beslutsfattarna.
 • Utmärkt organisations- och kommunikationsförmåga. Utmärkta datorkunskaper, inklusive MS Office, PowerPoint och online CRM-system.
 • B.S.-examen med teknisk eller affärsinriktning eller bevisligen motsvarande erfarenhet är att föredra.
 • Ansvarig för att slutföra ett en månad långt utbildningsprogram på huvudkontoret i Independence, OH, om SIFCO:s process, system och säljverktyg.
 • 2- 5 år inom teknisk försäljning av tekniska produkter (icke-konsumenter).
 • Förmåga att träffa olika ledningsnivåer för att informera om produktutbudet.

Kvalifikationsegenskaper

 • Självförtroende
 • Utmärkt lyssnare
 • Sociala färdigheter
 • Målinriktad och tydlig målbild
 • Hög nivå av integritet, etik och värderingar
 • Resursrik och organiserad
 • Förmåga att bygga långsiktiga kundrelationer
 • Förmåga att identifiera nya tillämpningar, marknader och kunder.
 • Sälja värdet av SIFCO ASC:s produkter, support och tjänster.
 • Bekvämt att kommunicera med och förmåga att anpassa budskapet till alla målgrupper.

Andra krav

 • Måste vara villig att resa 50 % av tiden (vanligtvis veckovis), men oftare om det krävs för att tillgodose behoven hos prospekt/kunder, och arbeta övertid vid behov.
 • Sitta länge.
 • Arbeta med en dator under långa perioder.
 • Ibland måste du exponeras för tillverkningsområden där det i vissa områden kan krävas personlig skyddsutrustning.
 • Baserad i området (AL, FL, GA, KY, NC, SC, TN, VA).

Fördelar
Möjligheten att gå med i ett etablerat och välrenommerat företag med en professionell och engagerad personal; ersättningen omfattar en grundlön plus provision. Konkurrenskraftig lön och förmånspaket inklusive sjukvård, tandvård, recept, liv, invaliditet, flexibel förmånsplan, matchande 401(k), ersättning för skolavgifter, PTO och semesterlön.

Begränsningar och ansvarsfriskrivning

Ovanstående arbetsbeskrivning är avsedd att beskriva den allmänna karaktären och nivån på det arbete som utförs, men den är inte avsedd att tolkas som en uttömmande förteckning över alla ansvarsområden, uppgifter och färdigheter som krävs för tjänsten.

Alla arbetskrav kan komma att ändras för att på ett rimligt sätt tillgodose behoven hos personer med funktionshinder. Vissa krav kan utesluta personer som utgör ett direkt hot eller en betydande risk för deras egen eller andra anställdas hälsa och säkerhet.

Försäljningschef - nordost

Sammanfattning av tjänsten: Utför försäljnings- och marknadsföringsfunktioner inom ett målområde genom att sälja Selective Plating-lösningar (teknik, produkter, tjänster och automatisering).

Arbetsuppgifter:

 • Aktivt försöka identifiera och omvandla nya möjligheter för ytförbättring till positiv försäljning, samtidigt som man skyddar de möjligheter som redan är en del av SIFCO ASC:s verksamhet.
  • Fortsätta att penetrera och skydda nyckelkunder samtidigt som vi aggressivt expanderar till nya marknader med hög potential.
  • Besöka och bygga upp relationer med nya potentiella kunder inom det tilldelade området.
 • Samarbeta med försäljningschefen för att utveckla aggressiva riktade marknadsförings- och försäljningsprogram i syfte att öka verksamheten och lönsamheten inom SIFCO ASC:s tilldelade affärsområde.
 • Utföra marknadsförings- och konkurrensanalyser av det tilldelade området i syfte att öka SIFCO ASC:s verksamhet och lönsamhet.
 • Samla in och distribuera information om marknaden och ny teknik i hela SIFCO Applied Surface Concepts (ASC) i syfte att öka produktutbudet, försäljningen och företagets totala lönsamhet.

Kvalifikationer Krav:

 • Högmotiverad person med utmärkt situationsmedvetenhet; förmåga att bedöma tekniska detaljer om kundens materialbehov.
 • Starkt analytisk med förmåga att snabbt identifiera tillväxtmöjligheter samt den bästa och mest korrekta vägen att penetrera en organisation för att nå de viktigaste beslutsfattarna.
 • Utmärkt organisations- och kommunikationsförmåga. Utmärkta datorkunskaper, inklusive MS Office, PowerPoint och online CRM-system.
 • B.S.-examen med teknisk eller affärsinriktning eller bevisligen motsvarande erfarenhet är att föredra.
 • Ansvarig för att slutföra ett en månad långt utbildningsprogram på huvudkontoret i Independence, OH, om SIFCO:s process, system och säljverktyg.
 • 2- 5 år inom teknisk försäljning av tekniska produkter (icke-konsumenter).
 • Förmåga att träffa olika ledningsnivåer för att informera om produktutbudet.

Kvalifikationsegenskaper

 • Självförtroende
 • Utmärkt lyssnare
 • Sociala färdigheter
 • Målinriktad och tydlig målbild
 • Hög nivå av integritet, etik och värderingar
 • Resursrik och organiserad
 • Förmåga att bygga långsiktiga kundrelationer
 • Förmåga att identifiera nya tillämpningar, marknader och kunder.
 • Sälja värdet av SIFCO ASC:s produkter, support och tjänster.
 • Bekvämt att kommunicera med och förmåga att anpassa budskapet till alla målgrupper.

Andra krav

 • Måste vara villig att resa 50 % av tiden (vanligtvis veckovis), men oftare om det krävs för att tillgodose behoven hos prospekt/kunder, och arbeta övertid vid behov.
 • Sitta länge.
 • Arbeta med en dator under långa perioder.
 • Ibland måste du exponeras för tillverkningsområden där det i vissa områden kan krävas personlig skyddsutrustning.
 • Baserad i området (CT, DE, MA, MD, ME, NH, NJ, NY, PA, RI, VT, WV).

Fördelar
Möjligheten att gå med i ett etablerat och välrenommerat företag med en professionell och engagerad personal; ersättningen omfattar en grundlön plus provision. Konkurrenskraftig lön och förmånspaket inklusive sjukvård, tandvård, recept, liv, invaliditet, flexibel förmånsplan, matchande 401(k), ersättning för skolavgifter, PTO och semesterlön.

Begränsningar och ansvarsfriskrivning

Ovanstående arbetsbeskrivning är avsedd att beskriva den allmänna karaktären och nivån på det arbete som utförs, men den är inte avsedd att tolkas som en uttömmande förteckning över alla ansvarsområden, uppgifter och färdigheter som krävs för tjänsten.

Alla arbetskrav kan komma att ändras för att på ett rimligt sätt tillgodose behoven hos personer med funktionshinder. Vissa krav kan utesluta personer som utgör ett direkt hot eller en betydande risk för deras egen eller andra anställdas hälsa och säkerhet.

Representant för teknisk support

Sammanfattning av tjänsten: Ge tekniskt och kommersiellt stöd till säljpersonal och kunder med hjälp av alla tillgängliga verktyg, enligt behov för befintliga produkter och processer och vid identifiering och utveckling av nya produkter och processer för att stödja SIFCO ACS:s uppdrag att skapa värde för våra kunder genom kvalitetsprodukter, tjänster och innovativ tillämpning av SIFCO-processen.

Arbetsuppgifter:

 • Ge teknisk support till kunder via telefon, e-post eller videomöten.
 • Ge tekniskt stöd till TSM, CSR och Contract Service.
 • Underlätta offertprocessen för kontraktstjänster genom att granska den dokumentation som samlats in av försäljningen och fylla i arbetsboken för jobbplanering (JPW).
 • Utveckla verktygs-, masknings- och pläteringsmetoder som behövs för att underlätta kontraktsarbete genom att samarbeta med teknik och forskning och utveckling för att utveckla och dokumentera nödvändiga verktygs- och pläteringsrutiner.
 • Praktisk utveckling av verktyg och plätering vid behov.
 • Korrekt inmatning och underhåll av kundaktiviteter i CRM-systemet.
 • Stödja utbildningspersonalen när det gäller att samla in och dokumentera teknisk information om nya kontraktsarbeten för att skapa applikationsutbyten.
 • Håll dig uppdaterad om ytbehandlingstekniker genom facktidskrifter, föreningar och branschmässor.

Kvalifikationer Krav:

 • Teknisk examen föredras; tillverkningsteknik eller maskinteknik (motsvarande arbetslivserfarenhet, 4+ år, och kunskap för att effektivt utföra viktiga arbetsuppgifter).
 • Kännedom om grundläggande maskinverkstadsoperationer som krävs för tillverkning av specialanoder, verktyg och fixturer.
 • Utmärkt organisations- och kommunikationsförmåga. Utmärkta datorkunskaper, inklusive MS Office Suite, PowerPoint och online CRM-system.
 • Det kan krävas tillfälliga resor, både inom landet och utomlands.

Kvalifikationsegenskaper

 • Självförtroende med utmärkt förmåga att lyssna och social kompetens
 • Målinriktad och tydlig målbild
 • Hög nivå av integritet, etik och värderingar
 • Resursrik, organiserad och kapabel att bygga långsiktiga kundrelationer.

Andra krav

 • Att sitta i långa perioder
 • Att arbeta med en dator under långa perioder.
 • Att använda lämplig personlig skyddsutrustning.

Fördelar
Möjligheten att gå med i ett etablerat och välrenommerat företag med en professionell och engagerad personal; ersättningen omfattar en grundlön plus provision. Konkurrenskraftig lön och förmånspaket inklusive sjukvård, tandvård, recept, liv, invaliditet, flexibel förmånsplan, matchande 401(k), ersättning för skolavgifter, PTO och semesterlön.

Begränsningar och ansvarsfriskrivning

Ovanstående arbetsbeskrivning är avsedd att beskriva den allmänna karaktären och nivån på det arbete som utförs, men den är inte avsedd att tolkas som en uttömmande förteckning över alla ansvarsområden, uppgifter och färdigheter som krävs för tjänsten.

Alla arbetskrav kan komma att ändras för att på ett rimligt sätt tillgodose behoven hos personer med funktionshinder. Vissa krav kan utesluta personer som utgör ett direkt hot eller en betydande risk för deras egen eller andra anställdas hälsa och säkerhet.

Kraven är representativa för miniminivåer av kunskaper, färdigheter och/eller förmågor. För att kunna utföra detta arbete med framgång måste den anställde ha de färdigheter eller den förmåga som krävs för att utföra varje arbetsuppgift på ett effektivt sätt. Fortsatt anställning sker på “at-will”-basis.

Personalbokförare

Positionsöversikt: Ger kontorsstöd till finansavdelningen. Genererar kundfakturor för avtalstjänster och all produktförsäljning. Behandlar alla leverantörsreskontra fakturor för alla inhemska platser i USA. Granskning och processer för betalning av alla anställdas kostnadsrapporter.

Nödvändiga jobbfunktioner

 • Bekräfta och fakturera alla kontraktstjänster för alla butiker.
 • Skapa kundfakturor för alla produkter, tjänster och utbildningar.
 • Underhåll individuella kundportalinloggningar.
 • Verifiera kvitton för anställdas utgiftsrapporter mot kreditkortsutdraget och fickkvitton, tilldela sedan kontonummer till utgifterna och batchutgiftsrapporterna för betalning.
 • Matcha leverantörsrapporter mot leverantörsinköpsorder.
 • Matcha och verifiera leverantörsfakturor med inköpsorder.
 • Koda, ange och balansera alla AP-batcher i Dynamics GP AP-modulen.
 • Skriv ut alla AP-checkar, matcha undertecknade checkar med fakturakopian, verifiera att de är korrekta och skicka kontrollerna. Fil matchade betalningar.
 • Skapa obetalda fakturor för periodisering i slutet av månaden.
 • Svara på telefonsamtal från leverantörer angående betalningsstatus för fakturor.
 • Lös prissättning eller mottagningsavvikelser med mottagnings- eller inköpsavdelningar.
 • Sortera och distribuera inkommande post och skicka utgående post till säljare, butiker och distributörer.
 • Underhåll AP- och inköpsfiler.
 • Skapa rapporter och tillhandahålla analyser.
 • Andra jobb tilldelade

Väsentliga jobbkrav

 • Måste ha kursuppgifter Redovisning eller relaterat område.
 • Måste ha tre års erfarenhet av ovanstående funktioner.
 • Utmärkta kunskaper i Microsoft Word och Excel.
 • Förmåga att kommunicera effektivt i både muntlig och skriftlig form.
 • Förmåga att utföra flera uppgifter och anpassa sig till ändrade prioriteringar.

Fysiska krav

 • Måste kunna böja sig och nå arkivskåp som finns på golvet.
 • Förmåga att sitta under långa perioder.
 • Exponering för buller och kemikalier som överensstämmer med en kemisk tillverkningsmiljö.

Fördelar
Möjligheten att gå med i ett etablerat och välrenommerat företag med en professionell och engagerad personal. Konkurrenskraftigt löne- och förmånspaket inklusive medicinsk, tandvård, receptbelagd, liv, funktionshinder, flexibel förmånsplan, matchande 401(k), ersättning för undervisning, PTO och semesterersättning.

Begränsningar och ansvarsfriskrivning

Ovanstående arbetsbeskrivning är avsedd att beskriva den allmänna karaktären och nivån på det arbete som utförs; det är inte avsett att tolkas som en uttömmande lista över alla ansvarsområden, skyldigheter och färdigheter som krävs för befattningen.

Alla jobbkrav är föremål för eventuella ändringar för att rimligen tillgodose personer med funktionshinder. Vissa krav kan utesluta individer som utgör ett direkt hot eller betydande risk för hälsan och säkerheten för sig själva eller andra anställda.

Mekanisk konstruktör

Sammanfattning av tjänsten: Planerar, utformar och samordnar integrering av specialverktyg, fixturer och utrustning i processen för selektiv plätering och automatisering för både kunder och interna tillämpningar.

Arbetsuppgifter:

 • Analysera kundens krav och välja lämplig utrustning för att uppfylla projektkraven.
 • Utforma system eller produkter, t.ex. arbetsstationer, robotik, maskiner och kontroller, med tillämpning av kunskap om tekniska principer.
 • Utforma och genomföra kostnadseffektiva utrustningsändringar för att förbättra säkerheten och tillförlitligheten.
 • Använder 3D-modelleringsprogram för att skapa ritningar för komponenter och sammansättningar.
 • Stödja kvalificering, testning, installation, utbildning och servicefunktioner för projekt, inklusive projektplanering och budgetförvaltning.
 • Samverka med försäljning, kunder och leverantörer för att utforma och hantera tillverkningen av verktyg, fixturer och Sifco ASC-hjälpmedel.
 • Konverterar äldre ritningar från olika källor till Solidworks-format.
 • Anpassar sig lätt till ändrade prioriteringar och visar beslutsamhet när det gäller att uppfylla mål och målsättningar, både i självständigt arbete och i grupp.
 • Utföra stödfunktioner vid behov för att säkerställa att avdelningens mål uppnås.
 • Resa till kund- och leverantörsanläggningar vid behov.

Kvalifikationskrav

 • Minst en kandidatexamen i maskinteknik, ingenjörsteknik eller liknande teknisk examen med 3+ års arbetslivserfarenhet.
 • Dokumenterad avancerad erfarenhet av 2D- och 3D-CAD-programvara (t.ex. AutoCAD, SolidWorks eller liknande).
 • Erfarenhet av att konstruera svetsar, plåt och maskinbearbetade delar.
 • Tillämpar en stark kunskap om GD&T och är uppmärksam på detaljer för att säkerställa konstruktionens noggrannhet.
 • Stark mekanisk fallenhet som visats genom tidigare arbetslivserfarenhet och/eller hobbies.
 • God förmåga till analys, matematik och problemlösning.
 • Måste vara amerikansk medborgare (enligt ITAR-reglerna) för att vara berättigad.
 • Andra färdigheter/förmågor
 • Bekant med programvara för projektledning
 • Grundläggande kunskaper om PLC-programmering eller elektriska stegar/logiska kretsar är att föredra.
 • Kunskap om elektrokemi och pläteringsprocesser är ett plus.

Fysiska krav

 • Kan lyfta, böja sig, gå och sitta.
 • Exponering för buller och kemikalier i en kemisk tillverkningsmiljö.
 • Möjlighet att resa vid behov

Fördelar
Möjligheten att ansluta sig till ett etablerat och välrenommerat företag med en professionell och engagerad personal. Konkurrenskraftig lön och förmånspaket inklusive sjukvård, tandvård, recept, liv, invaliditet, flexibel förmånsplan, matchande 401(k), ersättning för skolavgifter, PTO och semesterlön.

Begränsningar och ansvarsfriskrivning

Ovanstående arbetsbeskrivning är avsedd att beskriva den allmänna karaktären och nivån på det arbete som utförs, men den är inte avsedd att tolkas som en uttömmande förteckning över alla ansvarsområden, uppgifter och färdigheter som krävs för tjänsten.

Alla arbetskrav kan komma att ändras för att på ett rimligt sätt tillgodose behoven hos personer med funktionshinder. Vissa krav kan utesluta personer som utgör ett direkt hot eller en betydande risk för deras egen eller andra anställdas hälsa och säkerhet.

Distributörskap

Vill du bli en SIFCO ASC Partner? Vi söker distributörer och Job Shop Partners för utvalda regioner utanför USA. Skicka ditt intresse för att bli partner till Todd Romanski på tromanski@sifcoasc.com.

Representanter för tillverkare

SIFCO ASC söker försäljningsrepresentanter för tillverkning för utvalda regioner utanför USA. Skicka ditt intresse för att bli tillverkarrepresentant till Todd Romanski på tromanski@sifcoasc.com.