Selektiv plätering för järnvägsindustrin

SIFCO ASC har i över 50 år tillhandahållit selektiva pläteringsprodukter till järnvägsindustrin och Association of American Railroads (AAR) certifierade reparationsverkstäder.

Den primära applikationen är måttjustering av slitna lagerlägen på axeltappar.

Applikationer

Enligt AAR är underhållskravet för slitna rullageraxelreparationer varje 480 000 kilometer. Inom järnvägsindustrin är varken svets-, bussnings- och sprayapplikationer godkända reparationsprocesser. SIFCO Process® används för att selektivt plätera lagerlägen på axeltappar till korrekt storlek med nickel med hög uppbyggnadshastighet. Bearbetning av axeltappen före plätering, är vanligtvis bara nödvändig för att återställa koncentricitet.

Andra tillämpningar inkluderar:

Selektiv plätering för järnvägsindustrin
  • Reparation av slitage orsakade av tätningsringar
  • Måttjustera lagerlägen
  • Reparera repor och skador på hydraulstänger samt tätningsytor
  • Reparera slitna lagertätningar, lageröverfall och sprängkåpor

SIFCO Process® används i många industriella applikationer där innerdiametrar, ytterdiametrar och plana ytor måste förbättras, repareras eller renoveras.

  • Eliminerar externa servicekostnader
  • Eliminerar hanterings- och transportkostnader
  • Minskar ledtider
  • Kräver ingen demontering, reparation på plats
  • Minskar stilleståndstiden

Relaterade resurser

SIFCO Applied Surface Concepts är din viktiga resurs för att förbättra, reparera eller renovera kritiska komponenter genom selektiv elektroplätering. SIFCO Process® är den ledande metoden för selektiv elektroplätering av lokaliserade områden på komponenter utan användning av en nedsänkt tank. Vi tillhandahåller kontraktstjänster, kemiska lösningar och utrustning för ytförbättring för att förbättra komponenternas prestanda, minimera stilleståndstider och minska tillverkningskostnaderna. Om du vill veta mer kan du välja bland dessa resurser.