Selektiv plätering för flyg- och rymdindustrin.

Aerospace

Högkvalitativ utrustning är en nödvändighet inom flygindustrin. Komponenter måste tåla friktion, höga temperaturer och korrosiva miljöer samtidigt som de måste fungera optimalt under längre perioder.

SIFCO ASC erbjuder lämpliga och kostnadseffektiva lösningar genom ett nära samarbete med er, för att reparera och förbättra ytor av era komponenter. Den erbjudna tekniken kan användas på OEM-komponenter för att förbättra prestanda, samt för MRO-komponenter som är i behov av renovering.

Se vår video – SIFCO-processen® för flygindustrin.

Beläggning kan utföras på flygkomponenter för följande:

 • Nickelskikt för lödning, slitstyrka, ökad hårdhet, måttjustering och korrosionsskydd.
 • Kadmiumbeläggning för korrosionsskydd, erbjuds med låg vätesprödhet som inte kräver väteutdrivning med värmebehandling.
 • Zink-nickel och andra legeringar som alternativ till kadmium.
 • Anodisering av typ I, II och III utförs på komponenter i motorer, styrningar, landningsställ och flygplanskroppar för att öka prestanda och förlänga livslängd.
 • Kobolt-kromkarbid ger överlägsen slitstyrka och oxidationsskydd vid höga temperaturer på motordelar.
 • AeroNikl sulfamatnickel ger icke-porös beläggning med mycket god vidhäftning och finns i tre hårdheter (250, 400 och 575 Hv)

 


 

Vanliga tillämpningar

Korrosionsskydd

Lokala lagningar för korrosionsskydd med LHE® and No Bake® Cadmium samt Zinc-Nickel LHE™ (Low Hydrogen Embrittlement (låg väteförsprödning)) tillåter reparationer på plats med ingen till minimal demontering.

Skikt för lödning

Turbinblad, skovlar, statorer och ramar nickelpläteras för att säkerställa rätt vätning av de ytor som ska hårdlödas. Jämfört med andra beläggningsmetoder är selektiv plätering snabbare och mer kostnadseffektivt för denna tillämpning.

Förbättring av ytor

På nytillverkade detaljer används nickel och nickellegeringar för att öka hårdhet och nötningsbeständighet.

Reparation och renovering

På slitna detaljer används bland annat nickel och nickelsulfamat för att återställa dem till originalmått, som till exempel inner- och ytterdiametrar.

Anodisering

Selektiv anodisering kan med lokal beläggning återställa slitna och skadade skikt.

SIFCO-processen är godkänd av flera leverantörer, inklusive Bell, Sikorsky, Boeing med flera.


Exempel på tillämpningar för inom flygindustrin:

 • TURBINSTATOR: Inner- och ytterdiametrar på tätningsytor pläteras med skikttjocklekar från 5 µm till 20 µm där AeroNikl 250 (7280) används som skikt för lödning.
  Att selektivt plätera som alternativ till att behöva använda badplätering sparar tid och pengar, samt minimerar den miljöpåverkan som är starkt förknippad med badplätering.
 • TURBINRAM: Dessa komponenter har pläterats med 5 µm till 15 µm tjockt skikt av AeroNikl 250 (7280) som skikt för lödning som produktionsbeläggning av SIFCO ASC i mer än fem år, vilket resulterat i kortare ledtid för kunden. Förr badpläterades dessa delar, och det krävde omfattande och tidskrävande maskeringsarbeten. Användningen av selektiv plätering har avsevärt minskat produktionstiden för varje del.
 • TURBINBLAD: SIFCO ASC har belagt över 11 000 turbinblad av steg två, som tidigare badpläterades. Användningen av selektiv plätering med denna typ av skikt för lödning har sparat kunden både tid och pengar.
 • KOMPRESSORAVSTÅNDARE OCH FLÄNSAR FÖR VRIDKÄPPAR: Reparation av slitna skruvhål med en nickeluppbyggnad på 125 µm (0,005 tum) med hjälp av Nickel Ductile 2088. Detta material valdes eftersom det motsvarar substratmaterialets hårdhet.
 • LANDNINGSSTÄLL: Lokala lagningar med LHE® and No Bake® Cadmium kan ske hos er som kund, vilket sparar kostnad för demontering.
 • YTTERCYLINDER PÅ HUVUDLANDNINGSSTÄLL: CVGP (Controlled Velocity Gap Plating) har gjort det möjligt reparera innerdiametrar på huvudcylindrar med tjocklekar från 250 µm till 750 µm, med en tolerans på 50 µm. Ett skikt på 750 µm tar cirka två timmar att applicera. För att uppnå samma skikttjocklekar med badplätering krävs det att detaljerna är nedsänkta under längre perioder (24 till 72 timmar är vanligt). Vid badplätering krävs även bearbetning då det blivit stor uppbyggnad av oönskade kanter. Badplätering kräver mycket tidskrävande och noggrann maskering.

Plätering på titan

Plätering på titan

Med SIFCO Process® ges ni möjligheten att selektivt plätera beläggningar på Ti 6-4 och Ti 6-2-2 för att förbättra ytegenskaper lokalt på antingen nytillverkade detaljer eller sådana med renoveringsbehov. Tekniken optimerar vidhäftningen av beläggningen på titanlegeringar genom att effektivt ta bort titanets passiva oxider och samtidigt öka ytan genom mikrouppruggning.

Denna bild visar en Ti 6-4 grad 5 bas, pläterad med 35 µm nickel följt av 35 µm koppar, med 58 µm nickel som ytskikt. De selektivt pläterade skikten möter vidhäftningskraven enligt AMS 2451 och ASTM B 571 (böjprov), vätesprödhetskrav enligt GM 3661P. Dessutom uppvisar selektivt pläterade skikt vidhäftning överstigande 4000 N/cm² i dragprov.

Specifika avlagringar kan pläteras selektivt till en exakt tjocklek för att uppfylla dina tekniska krav.

Efter bindeskiktet av nickel kan materialval och tjocklek på uppbyggnads- och eventuellt ytskikt anpassas för att möta era tekniska krav, såsom:

 • Förberedelse för hårdlödning
 • Förbättrad slitstyrka
 • Förbättrat korrosionsskydd
 • Ökad smörjförmåga
 • Ökad hårdhet
 • Ökad ledningsförmåga
 • Måttjustering och reparation

Dessa materialval kan inkludera: mjukt och hårt nickel, koppar, tenn, zink, silver, guld och platina.

För 6 verkliga tillämpningar av kritiska flygreparationer, besök vår blogg här: www.sifcoasc.com/6-critical-repairs

Om du vill veta mer om SIFCO ASC och våra tjänster för förkromning eller borstplätering för rymdindustrin kan du kontakta oss här.

Relaterade resurser

SIFCO Applied Surface Concepts är din viktiga resurs för att förbättra, reparera eller renovera kritiska komponenter genom selektiv galvanisering. SIFCO Process® är den ledande metoden för selektiv galvanisering av lokaliserade områden på komponenter utan användning av en nedsänkningstank. Vi tillhandahåller kontraktstjänster, kemiska lösningar och utrustning för ytförbättring för att förbättra komponentprestanda, minimera stilleståndstid och minska tillverkningskostnaderna. För att lära dig mer, välj från någon av dessa relaterade resurser.