Cleveland, OH, 17 december 2020 – SIFCO ASC, världsledande inom selektiv elektroplätering, har nyligen tilldelats sitt ISO 14001:2015-certifikat, vilket visar dess engagemang för miljömässig hållbarhet.

ISO 14001:2015 är en internationellt erkänd standard som tar upp olika aspekter av miljöledning och erkänner företag som identifierar och kontrollerar sin miljöpåverkan inom en rad olika områden. SIFCO ASC slutförde sin fas 1-revision med Smithers kvalitetsledning och visade hur man följer standardens ramverk, som omfattar produkternas hela livscykel, snarare än bara produktionen.

SIFCO ASC uppfyllde de strikta kriterierna i standarden genom att vidta åtgärder för att minska energiförbrukningen vid sitt amerikanska huvudkontor i Cleveland, Ohio. Besparingar har genererats genom minskad elförbrukning genom att byta till LED-lampor, minska mängden farligt avfall som produceras, aktivt övervaka flaskförbrukningen och mängden papper som används på kontoret.

Darrin Radatz, Environmental Health and Safety Manager för SIFCO ASC, säger: “Att frivilligt upprätthålla ett kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO-standarder hjälper oss att förstå hur vi kan minimera vår miljöpåverkan, följa statliga föreskrifter, ständigt förbättra oss och framför allt vara så hållbara som möjligt.

“En revision av vårt miljöledningssystem som genomfördes för 18 månader sedan visade att vi redan hade gjort flera positiva förändringar, t.ex. att vi använder LED-ljus med låg energiförbrukning, minskar användningen av tryckluft, återvinner plast och kartong, återanvänder förpackningar och ser till att all elektrisk utrustning är avstängd när den inte används. Sedan revisionen har vi gjort ytterligare förändringar i vårt sätt att arbeta, vilket har lett till att SIFCO ASC har tilldelats ISO 14001:2015-standarden för miljöledning.”

SIFCO ASC, ett företag i Quaker Houghton, tillhandahåller praktiska, kostnadseffektiva selektiva elektropläteringslösningar för att förbättra delar och minska tillverkningskostnaderna genom korrosionsskydd, ökad slitstyrka, ökad hårdhet, förbättrad ledningsförmåga, anti-galling och mycket mer. SIFCO ASC:s kontraktstjänster, kemiska lösningar och utrustning har använts i över 50 år på både OEM-komponenter och delar som behöver renoveras, och är verksamma inom sektorer som flyg- och rymdindustrin, olje- och gasindustrin, kraftproduktion, allmän industri och sjöfart, för att nämna några exempel.

“Vi är mycket glada över att bli uppmärksammade för våra insatser och det är ett bevis på vårt engagemang för att förbättra effektiviteten i vår verksamhet och det bredare fokuset på vår miljöprestanda”, säger Radatz. “Som en del av vårt program för ständiga förbättringar och vårt engagemang för miljöledning är vårt mål att ytterligare minska vår energiförbrukning, plastanvändning och farligt avfall som genereras av våra kemiska processer.”

För mer information om SIFCO ASC, besök www.sifcoasc.com.