Alla hjärtans dag till ära har vi publicerat förra årets artikel om obligationer igen.

“Kärlek är fullkomlighetens band.” – John Winthrop

Lyckligtvis, eftersom vi inte verkar få 2 angränsande ytmaterial att älska varandra; en ytbindning kan uppnås på två andra sätt: mekaniskt och atomiskt. Och kvaliteten på bindningen är relaterad till den kraft som krävs för att helt separera de två materialen.

Till exempel ger termisk spray en mekanisk bindning. I mekaniska bindningar skapar teknikern målmedvetet en mycket grov yta för att orsaka en sammanlåsning av de två materialen under högt tryck.

Medan vid atombindning förbinds metallernas joner (som går från lösning till substrat) för att bilda en jonbindning. Atombindningar är resistenta mot cykliska temperaturfluktuationer och skarpa direkta effekter. Hållbarheten hos din ytbeläggning är viktig om den beläggningen utsätts för en korrosiv miljö. Om basmaterialet är korrekt förberett visar tester som körs i enlighet med ASTM C633-13 på SIFCO Process® att två vanligt använda nickelavlagringar hade en bindningsstyrka som översteg cementstyrkan. Dessutom ger selektiv plätering en exakt avsättningstjocklek, medan termisk spray och andra mekaniska bindningstekniker kan kräva bearbetning till önskad dimension.

Om du har problem med vidhäftning, kontakta din lokala områdeschef för att avgöra om selektiv plätering är rätt för din applikation.

Och må din kärlek vara lika stark som ett atomband. Glad alla hjärtans dag.