På grund av den petrokemiska industrins cykliska karaktär går den in i en av de mest instabila perioderna i sin historia. Som ett resultat av detta måste organisationerna arbeta hårdare för att säkerställa att deras kärnfunktioner och affärsstrategi är stabila.

Enligt en rapport från McKinsey har den globala petrokemiska sektorn under de senaste 15 åren haft en stark volymtillväxt, där produktionen av eten har ökat från 100 miljoner ton år 2000 till nästan 150 miljoner ton år 2016, och där värdeskapandet har ökat med 4 % CAGR sedan 2005. Den globala begränsningen av användningen av plast och överkapaciteten i de petrokemiska bearbetningsanläggningarna påverkar dock de globala oljemarknaderna i hög grad och hotar industrins framtida framgångar.

Kombinera detta med en situation där utbudet är större än efterfrågan och du står inför en situation där marginalerna minskar och konkurrensen ökar. Följaktligen säljs produkterna till lägre priser tills marknaden stabiliseras. Därför är det viktigt att minimera driftstopp och maximera marginalerna.

Minska stilleståndstiden med selektiv elektroplätering

För att göra detta måste ingenjörerna minska sannolikheten för driftstopp på grund av underhållsproblem. När en anläggning drabbas av oplanerade stillestånd orsakar det produktions- och vinstförluster – det är här som turnaround managers och underhållsplanerare kan göra skillnad.

Genom att välja reparationsmetoder som är kvalitetssäkrade, tillförlitliga och kostnadseffektiva kan du inte bara minimera stilleståndstiden och öka maskinernas livslängd, utan också maximera vinsten och bidra till en mer hållbar framtid.

Fördelarna med SIFCO Process® i den petrokemiska industrin

En sådan metod är selektiv elektroplätering. SIFCO Process® är ett bärbart, effektivt och ekonomiskt sätt att utföra reparationer och underhåll av ytbehandlingar.

Bärbarhet och reparationer på plats

Platsen är avgörande för petrokemiska anläggningar – när en reparation behövs är det inte lika enkelt som att ta en silo eller tank till en elektropläteringsanläggning. Det är här som SIFCO Process®-satserna för efterbehandling kommer in i bilden. SIFCO ASC:s selektiva pläteringsprocess är portabel och kan användas nästan var som helst, oavsett om den är avsedd för en verkstad eller ute på fältet. Den kan också mekaniseras eller automatiseras för att minimera operatörens ingripande.

Detta innebär att reparationer kan göras på plats eller under oplanerade stilleståndssituationer. Detta bidrar till att minska de kostnader som är förknippade med demontering, transport och eventuell återmontering.

För- och efterbearbetning
På grund av den begränsade för- och efterbearbetning som krävs med selektiv plätering minskar också kostnaderna och stilleståndstiden. Detta beror på att det specifika området som behöver skyddas eller repareras maskas av, vilket gör det möjligt att applicera avlagringen med precision och noggrannhet. Det finns ofta inget behov av efterbearbetning, eftersom avlagringen kan pläteras i rätt storlek.
Snabba omloppstider

När reparationsfallet har utvärderats, och om maskinen inte behöver demonteras, kan det ofta ta så kort tid som en enda arbetsdag.

Hållbarhet
I takt med att världens regeringar sätter allt större press på industrin för att uppnå hållbarhetsmålen och minska utsläppen ökar fokus på miljökonsekvenserna av oväntade avbrott i petrokemiska raffinaderier. SIFCO Process® bidrar till att minska stilleståndstiden och därmed till att anläggningarna kan komma igång igen så snabbt som möjligt och är därför avgörande för att minska miljöpåverkan.

Du kan läsa mer om fördelarna med selektiv elektroplätering inom den petrokemiska industrin i vårt whitepaper.

Vi är världsledande inom selektiv elektroplätering och har tillhandahållit tjänster, kemiska lösningar och utrustning för selektiv plätering och anodisering i över 50 år. Ta kontakt med våra experter idag.