Selektiv plätering är en väletablerad och tillförlitlig process som redan har skrivits in i flera specifikationer för flygindustrin. Den överträffar inte bara de grundläggande kraven för tillverkning, reparation och underhåll av flygplan, utan ger också en hel cirkel av fördelar, inklusive kvalitet, hållbarhet, kostnadsbesparingar, bärbarhet och tidsbesparingar.

Men genom att automatisera den selektiva pläteringsprocessen kan operatörerna granska insamlade data för att avgöra om operationen utfördes korrekt. Om fel uppstår eller om kvalitetsstandarderna inte uppfylls kan operatörerna granska data och spåra felet till källan och tilldela lämpliga korrigerande åtgärder för att förhindra att felen upprepas – vilket effektivt förbättrar spårbarheten och repeterbarheten i processen. Dessutom minskar automatiseringen den ergonomiska risken för operatören och ökar den tillgängliga kapaciteten genom att kvalificerade operatörer kan fokusera på kärnverksamheten.

Dessa fördelar kan tydligt ses inom flygindustrin med SIFCO ASC:s senaste och mycket uppskattade arbete med ledande tillverkare av komponenter till flygplansmotorer och landningsställ i Storbritannien och USA.

Läs hela artikeln på https://www.aero-mag.com/evolution-automated-plating/ om du vill veta mer om det arbete som utförs för ledande tillverkare av flygplanskomponenter.