I åratal har kadmium varit den bästa lösningen för korrosionsskydd och reparationer inom flyg- och rymdsektorn.

Industrin vet dock att den är skadlig för miljön och giftig för människor, och därför håller den långsamt på att fasas ut. Men när kommer det att ske och vad kommer att ersätta det?

Vi genomförde en undersökning och fann att endast 23 % av de svarande inom flygindustrin tror att de kommer att vara kadmiumfria 2023. Orsaken verkar vara bristen på trovärdig och aktuell forskning om vilka alternativ som bör användas.

De flesta människor tror inte att det finns något lämpligt där ute – eller om det finns, så är de inte medvetna om det.

För att hjälpa till har vi inrättat Cadmium Knowledge Hub. Den här resursen innehåller detaljerade tillverkarrapporter och akademiska forskningsrapporter om ämnet kadmium och kadmiumersättningar.

Här är en mycket snabb genomgång av en av dessa undersökningar – en genomgång av lämpligheten hos fyra kadmiumersättningar för elektrodeponerat kadmium: IVD-aluminiumbeläggning samt alkalisk zink-nickel, sur zink-nickel och tenn-zinkplätering.

Med kadmium som kontroll för en rigorös forskningsverksamhet utsattes varje ersättningsmaterial för sjutton separata tester, från vidhäftning, smörjförmåga och reparerbarhet till utmattning och korrosionsbeständighet. För första gången någonsin har resultaten möjliggjort en direkt jämförelse av metoderna.

Vilka slutsatser drogs i rapporten?

  1. De kadmiumersättningar som utvärderades i testerna kan med säkerhet användas utan att försämra prestandan.
  2. Sammantaget uppvisar alkaliskt zink-nickel den bästa prestandan av de fyra kadmiumersättningarna, och när det gäller betyg är det mycket likt kadmium.
  3. IVD-aluminium får det näst högsta sammanlagda betyget jämfört med kadmium, följt av surt zink-nickel och tenn-zink.
  4. Mot bakgrund av kriterierna om att beläggningen ska vara “kontinuerlig, slät, vidhäftande, enhetlig till utseendet, fri från blåsor, gropar, knölar, brännskador, föroreningar, överdrivet pulver och andra uppenbara defekter som skulle kunna minska användbarheten eller skyddet”, bedömdes alla kadmiumalternativ vara lättkontrollerade och kunna ge en lämplig yta.  
  5. Placerad i ett neutralt saltspray (dimma) testskåp i 3000 timmar, uppvisade inget av kadmiumalternativen rödrost eller fel, vilket visar på effektiv korrosionsbeständighet.
  6. Både alkalisk zink-nickel- och IVD-aluminiumplätering är lätt att avlägsna och återplätera.
  7. Alkalisk zink-nickelplätering är ett effektivt substitut för tillämpningar med låg hållfasthet i stål, medan IVD-aluminium är lämpligt för tillämpningar med både låg och hög hållfasthet i stål.
  8. För farliga pläteringsapplikationer är alkalisk zink-nickel och IVD-aluminium effektiva alternativ till kadmium.
  9. SIFCO ASC Zinc-Nickel LHE® har ett pH-värde på 8,8 och kan betraktas som en alkalisk Zi-Ni. Det är ett godtagbart substitut för tillämpningar med både låg och höghållfast stål.
  10. Vid användning av antingen en grundfärg eller en grundfärg och täckfärg med borstplätering uppnås maximal färganslutning med hjälp av en kromatkonverteringsbeläggning. Detta gäller för alla ytbehandlingar, inklusive kadmium.

För mer information, besök kunskapshubben om kadmium på följande adress: https://www.sifcoasc.com/sv/ersattningar-for-kadmium/