Att hitta säkrare, miljövänliga alternativ till hårdförkromning har varit en viktig drivkraft för forskningen om borstgalvanisering under det senaste decenniet. Borstplätering, eller selektiv plätering, är en teknik för lokaliserad elektrodeponering som inte kräver användning av tankar och som kännetecknas av att en borste används för att leverera lösning till katoderna. Alternativ till krom i form av metallmatriskompositer (MMC) erbjuder unika och överlägsna egenskaper jämfört med metallpläteringslösningar, inklusive hårdhet, slitstyrka och oxidationsskydd vid höga temperaturer. Processer har utvecklats och bearbetningsfaktorer har fastställts för kromalternativa MMC av koboltkromkarbid, nickelwolframkarbid och nickelkromkarbid. Dessa kompositbeläggningar deponerades med olika strömtätheter och borstmaterial för att bedöma deras inverkan på homogenitet och prestanda.

Kom till oss måndagen den 4 juni kl. 17.00 NASF SUR/FIN 2018 Expo där Danijela Milosevic-Popovich kommer att gå igenom framstegen och processförbättringarna för koboltkromkarbid och visa forskningen och effektiviteten för nickelhollstenskarbid och nickelkromkarbid.

Danijela är FoU-ingenjör/projektledare på SIFCO ASC. Hon tog examen från University at Buffalo med en Bachelor of Science och Master of Engineering i kemiteknik och fortsatte sedan med en Master of Engineering Management från Ohio University. Innan hon kom till SIFCO 2005 arbetade hon inom halvledar- och gummiindustrin.

För att registrera dig för SUR/FIN 2018, klicka här.