Integrated Power Services (IPS) är USA:s ledande oberoende leverantör av reparations- och underhållstjänster för elmotorer, generatorer och mekaniska kraftöverföringskomponenter. IPS, som täcker hela Nordamerika dygnet runt, integrerar och tillhandahåller reparationstjänster, fälttjänster och produktförsäljning till tusentals kunder som arbetar i tillgångsintensiva industrier. Och i över trettio år har IPS använt SIFCO Process® för selektiv plätering för att reparera och skydda kritiska komponenter såsom lagerpassningar på axlar, axeltappar och ändklockhål.

SIFCO ASC-metoden har under årtionden visat sig leverera konsekventa resultat vid plätering av ett brett utbud av material och komponenter. Till skillnad från svetsning, som kan deformera omgivande material och generera extra arbete vid bearbetning, lämnar SIFCO Process® det omgivande området i stort sett orört och – så länge som ytan är korrekt förberedd för applicering – är vidhäftningen utmärkt.

På IPS används SIFCO ASC-metoden för att plåta nickel till en tjocklek på upp till 0,030” totalt, eller 0,015” på varje sida av en tapp eller hölje. Även om det är möjligt att bygga tjockare lager, innebär detta att man stoppar och startar om processen och IPS-operatörer föredrar att inte göra detta. Företaget använder SIFCO-pläteringsprocessen främst för små och medelstora komponenter, men även för vissa stora motorkomponentreparationer.

För IPS tjänar pläteringslösningen som identifierades för mer än 30 år sedan fortfarande dem väl idag – och länge må den fortsätta att göra det. Matt Peterson, IPS Machine Shop Supervisor, avslutar: “SIFCO ASC har varit en integrerad del av tillväxten av vår reparationsservicedivision under de senaste tre decennierna. De har utökat vår reparationskapacitet med sina produkter och processer, utbildat många av våra operatörer att förbättra sina färdigheter och erbjudit fortsatt teknisk rådgivning i unika reparationssituationer och när felsökning av ett problem var nödvändigt. Jag rekommenderar dem varmt.”
Läs hela artikeln i Products Finishing på PFonline.com.