Nu mer än någonsin behöver gruvindustrin kostnadseffektiva lösningar för att möta de långsiktiga utmaningarna i form av tuffa miljöer, stigande kostnader och ökad miljöpåverkan.

Gruvornas terrängutrustning och fordon måste klara av extrema temperaturer och hårda driftsförhållanden, inklusive vatten och damm, samt tunga arbetscykler och vibrationer, som alla pressar maskinerna till det yttersta. Korrosion, skador och fel på komponenter är oundvikliga, vilket leder till ineffektivitet och eventuellt till att kritisk utrustning som motorer, drivenheter och hydraulik går sönder.

När stilleståndstid och produktivitet står på spel ökar problemen för underhållet.

Selektiv plätering v Tankplätering

Galvanisering används i stor utsträckning inom alla sektorer, men har ett särskilt värde inom gruvdrift där hårda driftsförhållanden är normen.

Den vanligaste elektropläteringsmetoden är tankplätering, där komponenterna doppas i ett bad med den önskade lösningen. Nackdelen är att komponenterna måste avlägsnas från utrustningen, skickas till leverantören, maskeras på lämpligt sätt och sedan packas om och skickas tillbaka, vilket ökar kostnader och tidsåtgång. Selektiv plätering är däremot precis det – användare kan applicera en lösning på ett specifikt område med hjälp av ett handhållet verktyg, allmänt känt som en borste. Utrustningen är minimal och reparationer kan utföras minimalt med maskering på plats, i en verkstad eller till och med med komponenten på plats, tack vare ett lättviktsaggregat och bärbar utrustning.

Selektiv plätering ger enkelhet, snabbhet och bekvämlighet, bokstavligen med ett penseldrag. Plåtdeponeringarna är inte bara 30-60 gånger snabbare än vid tankplätering, utan allt sker också i rumstemperatur, vilket eliminerar risken för snedvridning eller spänningar.

En typisk fallstudie.

Selektiv plätering är en godkänd process inom gruvbranschen och har använts i stor utsträckning för ett stort antal tillämpningar inom sektorn. Även om det finns ett antal olika processer använder de alla en mängd olika legeringar – bland annat koppar, nickel, nickel-ungsten och kobolt – för att reparera komponenter och återställa dem till ursprungliga OEM-mått och standarder.

Ett typiskt fall gällde en internationellt respekterad tillverkare av stor utrustning för gruvdrift. De upptäckte att 35 % av alla fel på cylinderhuvudena berodde på fretting och behövde ett kostnadseffektivt alternativ till att byta ut dem. Efter inledande försök valdes två metoder ut för närmare undersökning – svetsning och selektiv borstplätering. Båda utvärderades utifrån kriterier som kostnad, tidsåtgång och beläggningens övergripande kvalitet.

Resultaten visade att svetsning visserligen var en billig lösning, men att avlagringarna var av otillräcklig kvalitet för tillämpningen och dessutom utsattes för potentiellt skadlig värmeförvrängning – en oundviklig konsekvens av processen. Borstplätering – där nickel används för att återställa dimensioner och öka slitstyrkan – gav en hållbar och högkvalitativ beläggning utan risk för värmeförvrängning. Den var också 16 % snabbare att applicera och bara marginellt dyrare.

Av dessa skäl valdes SIFCO Process® som den bästa metoden för att rädda cylinderhuvuden, vilket ger viktiga fördelar som minskad materialanvändning, mindre avfall och lägre energiförbrukning. Jämfört med kostnaderna för nya eller utbytesdelar resulterade detta i årliga besparingar på cirka 95 000 dollar.

Överlägsen, hållbar, på plats…

Gruvsektorn har alltid stått inför stora utmaningar när det gäller slitage av komponenter och att hålla driftskostnaderna på ett minimum. Nu är sektorn också föremål för en allt större granskning för att minska sin koldioxidpåverkan på både kort och lång sikt. Genom att snabbt och effektivt på plats återskapa originalkomponenter till överlägsna standarder kan selektiv plätering hjälpa gruvföretag att ta ytterligare ett viktigt steg mot en mer kontinuerlig, kostnadseffektiv och hållbar verksamhet.