En bärbar process med hög hastighet gör det möjligt för formgivare att reparera mindre ytfel i formhålen utan att ta bort formarna från pressen.

Plastgjutare, som arbetar både i egen regi och på uppdragsverkstäder, drabbas ofta av stillestånd på grund av reparationer som måste göras på skadade eller slitna gjutformar. De konventionella metoder som vanligtvis används i maskinverkstäder för att reparera plastformar har en allvarlig nackdel – de kräver alla att formen tas bort för att utföra den nödvändiga reparationen. SIFCO Process® för selektiv plätering gör det möjligt att reparera plastformar på plats. Denna process minskar stilleståndstiden avsevärt. Typiska reparationer är skadade håligheter, slitna grindområden och skiljelinjer som orsakar flammor i formgjutna delar.

Selektiv plätering med hög hastighet
Processen deponerar metaller med utmärkt vidhäftning på alla klasser av stål, aluminium och beryllium-koppar formar, liksom på krom eller elektro-nickelpläterade formar håligheter.

I följande bloggserie får du veta vilka olika tillämpningar som selektiv plätering lämpar sig för, bland annat:

  • Reparation av hålrumsskador
  • Korrosionsskydd
  • Justering av kärnpinnar och bussningar
  • Blixtkorrigering
  • Maskinunderhåll