Många plastgjutare som använder selektiv plätering för reparation av formar har funnit processen lika användbar vid underhåll av pressar och maskiner. Spår eller repor i kromade hydrauliska manövercylindrar fylls med koppar och täcks sedan med nickel eller kobolt. Den här typen av reparation kan utföras utan att cylindern behöver demonteras från pressen och utan att kromet behöver avskalas och pläteras på nytt.

Dessutom kan slitna grindområden eller skadade skiljelinjer repareras med hjälp av selektiv plätering för att eliminera blinkning. När slitaget i grindområdet har mätts används den digitala amperetimme-mätaren för att styra den mängd metallavlagring som behövs för att ändra grindets storlek exakt utan att det behövs någon efterföljande bearbetning. Avbrutna eller skadade skiljelinjer repareras på liknande sätt. De flesta skiljelinjer sammanfaller dock med skarpa vinklar i formen.

SIFCO Process®:s bärbarhet, tillsammans med den minimala maskering och lösning som krävs, gör selektiv plätering till en effektiv och ändamålsenlig reparationsprocess för form- och verktygsindustrin.

För mer information om SIFCO Process®, kontakta ossinfo@sifcoasc.com eller 800-765-4131.