SIFCO ASC reviderar sin rekommenderade hållbarhetstid till fyra år för de flesta SIFCO Process®-lösningar som produceras med början den 1 juni 2021. Den rekommenderade hållbarheten kommer att skrivas på alla lösningsetiketter i det nedre vänstra hörnet som äger rum efter utgångsdatumet. Undantag från denna rekommendation anges på tekniska datablad för individuella lösningar som innehöll SIFCO Process®-instruktionsmanualen. Observera att 2021 års utgåva av manualen för närvarande granskas och kommer att släppas snart; den refererade ändringen av rekommenderad hållbarhet kommer att inkluderas i den nya utgåvan.

Hållbarhet definieras som hur lång tid en SIFCO Process®-lösning bör förbli inom de publicerade specifikationsgränserna, förutsatt att produkten har förblivit i den ursprungliga förseglade, oöppnade behållaren under korrekta förvaringsförhållanden under hela tidsperioden.

Denna rekommendation har implementerats för att överensstämma med den nuvarande hållbarheten för de råa kemikalier som används för att tillverka våra lösningar, uppfylla IATA- och ADR-fraktbestämmelser för plastbehållare och för att anpassa sig till Good Chemical Practices för den kemiska industrin.

Fortsätt att använda dina nuvarande lösningar till hands. Om du har några frågor eller funderingar angående denna förändring, tveka inte att kontakta oss..

Vi uppskattar din fortsatta verksamhet och ditt stöd från SIFCO ASC.