En ytbindning mellan två intilliggande material kan uppnås på två sätt: mekanisk eller atomär. Och kvaliteten på limmet är relaterad till den kraft som krävs för att helt separera de två materialen.

Termisk spray ger en mekanisk bindning. I mekaniska bindningar skapar teknikern målmedvetet en mycket grov yta för att orsaka en sammanlåsning av de två materialen, under högt tryck.

Medan vid atombindning förbinds metallernas joner (som går från lösning till substrat) för att bilda en jonbindning. Selektiv plätering, med SIFCO Process® skapar en kraftfull atombindning som är resistent mot cykliska temperaturfluktuationer och skarpa, direkta stötar. Hållbarheten hos din ytbeläggning är viktigast om den beläggningen utsätts för en korrosiv miljö. Förutsatt att basmaterialet är korrekt förberett visar tester som körs i enlighet med ASTM C633-13 på SIFCO Process® att två vanligt använda nickelavlagringar hade en bindningsstyrka som översteg cementstyrkan. Dessutom ger selektiv plätering en exakt avsättningstjocklek, medan termiskt sprutade delar kräver bearbetning till önskad dimension.

Om du har problem med vidhäftning, avgör om din applikation kan vara lämplig för selektiv plätering. För att lära dig mer om hur SIFCO-processen förbättrar flygindustrin, ladda ner vår whitepaper.