Med ett namn som BOP (Blowout preventor) kan man inte gissa hur kritisk komponenten är. En BOP används för att täta, kontrollera och övervaka olje- och gaskällor för att förhindra okontrollerat utsläpp av råolja och/eller naturgas. Så när en av de ledande specialtillverkarna och leverantörerna av tryckkontrollutrustning kontaktade oss för att applicera en korrosionsskyddande depå på tätningsfickorna på deras BOP, var kvalitet och vidhäftning av depåerna de viktigaste frågorna.

Tillverkaren krävde 0,030-0,060 tum nickel för reparation och för att förhindra korrosionsskador i de kritiska tätningsfickorna i BOP:erna. Varje BOP innehöll upp till 8 tätningsfickor och önskad leveranstid var 4-6 delar var 4-6:e vecka. Men kvantiteten och vändtiden var inte de enda utmaningarna för den här tillämpningen.

Den enklaste metoden för att plätera de ojämna tätningsfickorna var att orientera dem horisontellt och använda en ID-pläterare för att rotera anoderna. Tyvärr krävde horisontell plätering att man vände detaljen 180 grader för att förhindra ojämn tjockleksfördelning, vilket innebar en betydande tidsåtgång och hantering av detaljen.

För att förbättra situationen orienterade teknikerna detaljen (tätningsfickor) och ID-plåtsystemet vertikalt, vilket minskade hanteringen av detaljen och gav en jämn plåttjocklek.

Även om denna metod fungerade för att plåta delarna på ett effektivt sätt, krävde ID-plåtsystemet omfattande maskering. Dessutom var det svårt och tidskrävande att exakt anpassa anoderna till tätningsfickorna. Om teknikern skulle ställa in anoden fel skulle pläteringsspridningen bli ojämn och orsaka överdrivet slitage och plätering i locket.

Men experterna på SIFCO ASC kom till tillverkaren med en toppmodern lösning, en halvautomatisk maskin som byggdes för att öka genomströmningen och minska tiden för omställning. Den vertikala ID-pläteringsmaskinen använder automatiserade PLC-styrda servoapparater och digital positionsavläsning för exakt anodjustering varje gång. Och för att minska arbetstiden ytterligare utvecklades speciella maskeringsverktyg.

När BOP:n väl är på plats kommer teknikern att utföra de förberedande åtgärderna med hjälp av handhållna verktyg. Med en knapptryckning på en HMI startar pläteringsprocessen. Anoderna anpassar sig automatiskt till borrningarna och med mjukvarukontroller för likriktaren behöver teknikern inte oroa sig för att ställa in ampere och volt under förfarandet. Detta garanterar en konsekvent insättning varje gång för varje ficka. Och med en inbyggd kolfilterventilation kan maskinen placeras var som helst på verkstadsgolvet.

Andra fördelar med automatiseringen av pläteringsprocessen har också förverkligats, bland annat ökad genomströmning genom att plätera två områden samtidigt, förbättrad produktivitet genom minskad inställnings- och maskeringstid, minskade arbetskostnader, processkontroll och konsistens, optimerade egenskaper för avlagring med standardiserade pläteringsprocesser, dataloggning och minskad ledtid – från 25 dagar per del till 8!

Tack vare SIFCO ASC-teamets uppfinningsrikedom och tillverkarens vilja har kravet på 4-6 delar var 4-6:e vecka inte bara uppfyllts, utan överträffats med överlägsen kvalitet och jämnhet.