Värmeväxlare används inom olika branscher för att överföra värme från en vätska till en annan. Ofta är dessa vätskor korrosiva mot metall, vilket gör det viktigt att komponenterna skyddas mot galvaniska kemiska skador. I den här applikationen var värmeväxlarna tillverkade av flera olika stålsorter, inklusive kolstål, Inconelplätering och rostfritt stål, vilket ökar risken för galvanisk korrosion.

UTMANINGEN

Kunden krävde att varje borrning i värmeväxlaren skulle pläteras med AeroNikl® 250 som korrosionsskydd. Varje borrning mätte 19,2 mm x 252,5 mm (0,75 tum x 12 tum) och det fanns 689 borrningar per värmeväxlare, med totalt fyra värmeväxlare. Med en exakt specifikation som skulle uppfyllas var det omöjligt att uppnå den erforderliga nickeltjockleken med traditionell borstpläteringsteknik. Kunden ville plåta delarna på plats, vilket innebar att tankplätering inte heller var lämplig.

LÖSNINGEN

Tack vare SIFCO Process®:s bärbarhet kunde SIFCO ASC ta med sig sitt inkapslade pläteringssystem till kundens anläggning för att plåta borrningarna på plats. Processen krävde särskilda verktyg som var utformade för att låsas på varje borrning. Med verktyget låst och förseglat kunde hela processen slutföras utan att byta elektrod. Den hydrauliska kretsen försörjdes av en centrifugalpump som växelvis var ansluten till lagringsanordningarna för elektrolyt och sköljvatten. Med denna installation på plats kunde SIFCO ASC plåta två borrhål per timme med en tjocklek på 100 μm (0,0004 tum), vilket innebar att kunden inte behövde demontera eller ta värmeväxlaren ur drift.