Slitna och korroderade formar orsakar ofta stillestånd för både plastformare och metallformare som arbetar på egen hand och på verkstäder.

Vid PVC-formning orsakas korrosion vanligen av hydrokolsyra. Saltsyra är en biprodukt som bildas vid begynnande nedbrytning under gjutning av polyvinylklorid och andra polymerer. Den frigjorda syran etsar eller skär ut formhålan. Genom att selektivt lägga ett tunt lager guld på områden där syran tenderar att sätta sig i fickor kan man eliminera groparna.

En annan vanlig orsak till korrosion är när en gjutform inte längre tillverkas och lagras. För att förhindra att grundstålsmaterialet korroderar när det är ur bruk, beläggs formar av mjukt stål ofta selektivt med kadmium när de är ur bruk under längre perioder. Kadmium kommer på grund av sin position i förhållande till järn i den elektromotoriska kraftserien faktiskt att bilda en galvanisk cell med stålet och föredrar att korrodera på ett uppoffrande sätt, vilket skyddar stålet.

I nästa blogg kommer du att lära dig mer om andra tillämpningar som selektiv plätering lämpar sig för, bland annat:

  • Justering av kärnpinnar och bussningar
  • Blixtkorrigering
  • Maskinunderhåll