Kugghjul är en viktig del av många maskiner, och om de slits och korroderar så att de inte längre kan repareras kan det bli en dyr kostnad att byta ut dem.

Reparationer kan behövas i två olika skeden: tillverkning och MRO.

Under tillverkningsfasen kan delar, trots alla moderna bearbetningscentra, hamna felbearbetade, oavsett om det är i borrningen, tänderna eller axeln. Dessa dimensionsfel är vanligtvis små, men kostnaden för att återskapa hela delen skulle vara oöverkomlig.

När växlar är i drift utsätts de ofta för tuffa miljöer, där slitage från korrosion eller daglig drift i dammiga förhållanden är vanliga problem.

Med små kugghjul är kapitalkostnaden för att byta ut dessa komponenter i många fall acceptabel. När det gäller större utrustning, t.ex. maskiner för jordförflyttning, industri eller sjöfart, är det dock inte bara kapitalkostnaderna som underhållsingenjörerna måste ta hänsyn till. Det är inte bara kapitalkostnaden för större kugghjul som är mycket högre, utan även stilleståndstiden för att ta maskinerna ur drift kan göra den verkliga kostnaden för att byta ut dessa komponenter oerhört hög.

Stillestånd är en av de största kostnaderna som ett företag kan drabbas av. I Storbritannien kostar maskinernas stillestånd tillverkare mer än 180 miljarder pund varje år (The Manufacturer). Studien, som genomfördes av Oneserve, visade att 3 % av alla arbetsdagar går förlorade årligen inom tillverkningsindustrin på grund av felaktiga maskiner. 83 % av de tillfrågade sa också att de byter ut maskiner minst en gång om året, vilket utan tvekan medför enorma ekonomiska konsekvenser och driftskostnader.

Med detta sagt är det viktigt att underhållskostnaderna hålls nere, att maskinkomponenter som växlar kan hållas i drift så länge som möjligt och att de vid behov kan repareras snabbt och effektivt.

Borstplätering, eller selektiv elektroplätering, är ett beprövat och kostnadseffektivt sätt att återställa kugghjul till deras ursprungliga specifikation och förlänga deras livslängd.

Borstplätering, eller selektiv elektroplätering, är ett beprövat och kostnadseffektivt sätt att återställa kugghjul till deras ursprungliga specifikation och förlänga deras livslängd.

Plätering kan användas för en mängd olika ändamål, t.ex. för att reparera lokala defekter eller för att återställa en innerdiameter (ID) eller ytterdiameter (OD). Plätering kan också öka slitaget eller korrosionsbeständigheten precis där det behövs, även på nya delar där det skulle vara dyrt att tillverka hela delen av ett mer motståndskraftigt material.

När man bedömer delar som ska repareras är det alltid viktigt att ta hänsyn till hur stor och var reparationen ska göras och hur mycket material som ska pläteras, eftersom detta avgör om selektiv plätering är lämplig eller inte.