Att förbättra livslängden för viktiga komponenter är en viktig faktor för alla tillverkare, särskilt för dem som konstruerar och tillverkar uppdragskritiska fordon för mycket korrosiva miljöer, t.ex. inom gruvindustrin.

När det gäller tung gruvdrift kommer produktionen dygnet runt, de obevekliga driftsförhållandena samt utrustningens storlek och vikt att orsaka skador och betydande slitage på vanliga komponenter. Vissa komponenter innebär underhållsproblem på grund av sin oöverkomliga storlek och placering, t.ex. hydraul- och transmissionssystem och slutväxelkomponenter.

Samtidigt som tillverkarna är angelägna om att hitta en lösning för att undvika behovet av att skrota delar, vill de också maximera komponenternas prestanda, minska stilleståndstiden och utföra en beprövad reparation innan felet uppstår.

Fördelarna med selektiv borstplätering är bland annat möjligheten att noggrant fokusera plätering på specifika områden av en komponent, vilket gör det möjligt att plätera delar på plats, vilket drastiskt kan minska stilleståndstiden och minimera produktionsförseningar. Selektiv plätering lämpar sig bäst för lokala områden på inner- och ytterdiametrar eller plana ytor. Till skillnad från tankplätering kräver selektiv borstplätering ingen omfattande maskering eller särskilda fixturer för att plätera komponenten.

Hur lång tid en plätering tar beror främst på hur mycket material som måste appliceras. I marknadsledande selektiva borstpläteringssystem kan avlagringar pläteras 30-60 gånger snabbare än konventionell tankplätering. De prestanda- och kostnadsskillnader som dessa faktorer kan medföra när det gäller underhåll, förbättring eller reparation av kritiska komponenter kan vara betydande.

Även om skador från slitage, korrosion eller felbearbetning kan repareras med selektiv borstplätering bör denna innovativa lösning inte bara användas för reparation eller återvinning. Det stora utbudet av rena metaller och legeringar som finns tillgängliga erbjuder förbättrad slitstyrka, ökad ythårdhet, lågt elektriskt kontaktmotstånd eller korrosionsskydd, vilket är viktigt för gruvindustrin.

För mer information om SIFCO ASC:s innovativa teknik och lösningar för selektiv borstplätering kan du gräva djupare här: www.sifcoasc.com/mining.